Verbeteren van voorspellen van succes van epilepsiechirurgie

Voor mensen met medicatie-resistente epilepsie is epilepsiechirurgie soms een aangewezen behandeling. Klinische gegevens en diverse beeldvormende- en functieonderzoeken worden gebruikt om te bepalen of iemand een geschikte kandidaat is voor resectie. Het is nu slechts ten dele mogelijk om met multidisciplinaire beoordeling van de gegevens betrouwbaar te voorspellen in hoeverre epilepsiechirurgie effectief zal zijn.

Het doel van dit onderzoek is om de succeskans van epilepsiechirurgie beter te voorspellen door het toevoegen een machine learning model waarin alle gegevens geïntegreerd worden. We hebben een lineair (regressie) en niet-lineair (random forest) model getraind waarin de gegevens van epilepsiechirurgie kandidaten worden ingevoerd en uitkomst van operatie (aard en frequentie van epileptische aanvallen na 1 jaar) wordt voorspeld. De twee modellen worden vergeleken met elkaar en met bestaande gegevens over predictie van succes van operatie.

Indien succesvol, kan dit de informatievoorziening aan de patiënten en besluitvorming over de beslissing over epilepsiechirurgie verbeteren.

Startdatum: 1-2-2021

Fase: afsluitend

Affiliaties: Amsterdam UMC, afdeling Neurologie/Klinische neurofysiologie

Financiering: Amsterdam Neuroscience grant

Principal investigators: Ilse van Straaten
E-mail: i.vanstraaten@amsterdamumc.nl

Meer uit deze categorie:

AIM@EPILEPSY

AIM@EPILEPSY: AI-assisted 4D cortical assessment for Minimally invasive treatment of EPILEPSY AIM@EPILEPSY is een project, gehonoreerd door NWO, waarin alle inspanningen gericht zijn op verbetering van de nu reeds beschikbare curatieve minimaal invasieve behandelingen...

Lees meer
Deuterium MRI bij epilepsie

Deuterium MRI bij epilepsie Er zijn verschillende niet-invasieve technieken die worden gebruikt om de bron van epileptische aanvallen te vinden voor eventuele epilepsiechirurgie. Ondanks al deze onderzoeken wordt 50% van de patiënten zonder laesie op de structurele...

Lees meer
REPEAT – studie

REPEAT-studie: Diagnostische waarde van een herhaald EEG met of zonder slaapdeprivatie na eerste insult Een eerste insult is alarmerend en komt vaak voor. Met EEG-diagnostiek wordt de herhaalkans vastgesteld, maar een eerste EEG heeft een lage sensitiviteit en...

Lees meer
QUESTE studie

(QUality of life and Economical evaluation in neuroSTimulation for Epilepsy).

Dit betreft een gecombineerde neurologie/neurochirurgie prospectieve cohortstudie naar de kosteneffectiviteit van DBS en VNS voor epilepsie.

Lees meer
CBD-uN1que

CBD-uN1que: Cannabidiol in refractory childhood epilepsy, a personalized high-quality approach Sinds 2022 wordt Epidyolex (100mg/ml cannabidiol) vergoed voor enkele epilepsiesyndromen zoals het Lennox-Gastautsyndroom. Cannabidiol is vermoedelijk ook effectief voor...

Lees meer
EEG algoritme na een eerste insult

Uniform of maatwerk?  Het optimale diagnostische EEG algoritme na een eerste insult Een eerste insult is alarmerend. Met EEG diagnostiek wordt de herhaalkans vastgesteld. Een abnormaal EEG leidt tot de diagnose epilepsie en start behandeling. Snel de diagnose...

Lees meer
Neuromodulatie

Patiënt specifieke neuromodulatie: kansen vergroten voor de 50% non-responders Neuromodulatie bij epilepsie is een behandeling waarbij de hersenen van mensen met epilepsie elektrisch gestimuleerd worden. De helft van de mensen krijgt hierdoor zo’n 50% minder...

Lees meer
Epi-grid

Samen met een industrieel ontwerper en een medische start-up ontwikkelen we flexiblele hoog-dense elektrodenmatjes om het EEG-signaal voor en na resectie beter te kunnen meten.

Lees meer
RESQUE trial

Landelijk onderzoek naar meer en betere kennis over de gevolgen van epilepsiechirurgie voor patiënt, hun naasten en de maatschappij.

Lees meer
eSTAMP trial

We zien groot potentiëel voor een NightWatch 2.0 met nieuwe, gepersonaliseerde algoritmes.

Lees meer
How can we stop seizures?

In dit project zullen we een computermodel van de hersennetwerken van de individuele patiënt ontwikkelen, gebaseerd op de hersenanatomie en hersenactiviteit van de patiënt.

Lees meer
EpiOPM

Het doel van dit onderzoek was om bij patiënten met epilepsie te testen of de kwaliteit van de OPM-MEG signalen hoger is dan die van het huidige MEG systeem.

Lees meer