Verbeteren van voorspellen van succes van epilepsiechirurgie

Voor mensen met medicatie-resistente epilepsie is epilepsiechirurgie soms een aangewezen behandeling. Klinische gegevens en diverse beeldvormende- en functieonderzoeken worden gebruikt om te bepalen of iemand een geschikte kandidaat is voor resectie. Het is nu slechts ten dele mogelijk om met multidisciplinaire beoordeling van de gegevens betrouwbaar te voorspellen in hoeverre epilepsiechirurgie effectief zal zijn.

Het doel van dit onderzoek is om de succeskans van epilepsiechirurgie beter te voorspellen door het toevoegen een machine learning model waarin alle gegevens geïntegreerd worden. We hebben een lineair (regressie) en niet-lineair (random forest) model getraind waarin de gegevens van epilepsiechirurgie kandidaten worden ingevoerd en uitkomst van operatie (aard en frequentie van epileptische aanvallen na 1 jaar) wordt voorspeld. De twee modellen worden vergeleken met elkaar en met bestaande gegevens over predictie van succes van operatie.

Indien succesvol, kan dit de informatievoorziening aan de patiënten en besluitvorming over de beslissing over epilepsiechirurgie verbeteren.

Startdatum: 1-2-2021

Fase: afsluitend

Affiliaties: Amsterdam UMC, afdeling Neurologie/Klinische neurofysiologie

Financiering: Amsterdam Neuroscience grant

Principal investigators: Ilse van Straaten
E-mail: i.vanstraaten@amsterdamumc.nl

Meer uit deze categorie:

The core and effects of epilepsy

Bij deze studie gebruiken we het intra-operatieve electrocorticografie signaal om zowel de kern als het effect op de rest van de hersenen beter te begrijpen.  

Lees meer
Epi-grid

Samen met een industrieel ontwerper en een medische start-up ontwikkelen we flexiblele hoog-dense elektrodenmatjes om het EEG-signaal voor en na resectie beter te kunnen meten.

Lees meer
RESQUE trial

Landelijk onderzoek naar meer en betere kennis over de gevolgen van epilepsiechirurgie voor patiënt, hun naasten en de maatschappij.

Lees meer
eSTAMP trial

We zien groot potentiëel voor een NightWatch 2.0 met nieuwe, gepersonaliseerde algoritmes.

Lees meer
How can we stop seizures?

In dit project zullen we een computermodel van de hersennetwerken van de individuele patiënt ontwikkelen, gebaseerd op de hersenanatomie en hersenactiviteit van de patiënt.

Lees meer
EpiOPM

Het doel van dit onderzoek was om bij patiënten met epilepsie te testen of de kwaliteit van de OPM-MEG signalen hoger is dan die van het huidige MEG systeem.

Lees meer
CONTACT-Study

Van januari 2023 tot december 2026 loopt er een onderzoek op de effecten van radiofrequente thermoCOagulatie op hersenNeTwerkACTiviteit bij epilepsiepatiënten.

Lees meer
Niet-coderend bij epilepsie

Dit onderzoek gaat op zoek naar erfelijke oorzaken buiten de genen zelf, in het niet-coderende DNA. Middels nieuwe technologieën en stamcelmodellen worden stukjes DNA..

Lees meer
REC2Stim

Rationele, Extra-eloquente, Closed-loop, Corticale Stimulatie.
In deze prospectieve studie onderzoeken we patiënt specifieke corticale stimulatie als behandeling bij patiënten met epilepsie in de centrale windingen.

Lees meer
PRIOS

Tijdens electrocorticografie (ECoG) wordt Single Pulse Electrical Stimulation (SPES) uitgevoerd om bij te dragen aan het bepalen van het epileptogene gebied, en om het onderliggende hersennetwerk in kaart te brengen…

Lees meer
PREP studie

Gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van het tijdelijk toevoegen van transcutane nervus vagus stimulatie bij de start van een nieuw anti-epilepticum (Brivaracetam) in patiënten met focale…

Lees meer
Oorelektroden voor ambulant meten EEG

Met een langdurig simultaan EEG en neuropsychologisch onderzoek wordt de epilepsie in relatie met cognitieve problemen van kinderen met een gegeneraliseerde vorm van epilepsie in kaart gebracht.

Lees meer