Precisie bestraling voor epilepsie (PRECISION)

In PRECISION-studie onderzoeken we of een zeer nauwkeurige bestralingsbehandeling een aanvalsreductie kan bewerkstelligen bij epilepsiepatiënten die niet reageren op medicatie en die niet in aanmerking (willen) komen voor een hersenoperatie. De behandeling bestaat uit één precisie bestraling welke ± 20 min duurt. Uit eerder onderzoek blijkt dat de aanvallen bij de meeste patiënten na één tot twee jaar verdwijnen of aanzienlijk verminderden. Patiënten worden door middel van loting verdeeld in twee groepen. Eén groep wordt meteen behandeld met de precisie bestraling. De andere groep krijgt eerst 2 jaar de standaard behandeling (continueren medicatie en eventueel NVS/DBS) en komt daarna voor de bestraling in aanmerking. In dit onderzoek worden deze twee groepen met elkaar vergeleken.

Boodschap:

Op de website staan de meest voorname inclusie criteria vermeld. Spreekt u een patiënt die interesse heeft en wellicht in aanmerking komt. Neem dan contact op met de lokale PI van uw instelling: MUMC+: O. Schijns 
Kempenhaeghe: A. Colon
SEIN Zwolle: C. van Asch
SEIN Heemstede: J Zwemmer 
SEIN Utrecht:  S. van der Salm
SEIN Amsterdam: H. Ronner

Startdatum studie: December 2023

Fase studie: Includerend

Financiering Zorginstituut Nederland (Zin) en ZonMW, veelbelovende zorg

Affiliaties Maastro, MUMC+,  Kempenhaeghe, SEIN

Principal investigators: Daniëlle Eekers
E-mail: danielle.eekers@maastro.nl

Contactpersoon: Karen Zegers
E-mail: karen.zegers@maastro.nl

Meer informatie:

https://maastro.nl/onderzoek-behandeling-epilepsie/

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05182437.

Meer uit deze categorie:

AIM@EPILEPSY

AIM@EPILEPSY: AI-assisted 4D cortical assessment for Minimally invasive treatment of EPILEPSY AIM@EPILEPSY is een project, gehonoreerd door NWO, waarin alle inspanningen gericht zijn op verbetering van de nu reeds beschikbare curatieve minimaal invasieve behandelingen...

Lees meer
Deuterium MRI bij epilepsie

Deuterium MRI bij epilepsie Er zijn verschillende niet-invasieve technieken die worden gebruikt om de bron van epileptische aanvallen te vinden voor eventuele epilepsiechirurgie. Ondanks al deze onderzoeken wordt 50% van de patiënten zonder laesie op de structurele...

Lees meer
REPEAT – studie

REPEAT-studie: Diagnostische waarde van een herhaald EEG met of zonder slaapdeprivatie na eerste insult Een eerste insult is alarmerend en komt vaak voor. Met EEG-diagnostiek wordt de herhaalkans vastgesteld, maar een eerste EEG heeft een lage sensitiviteit en...

Lees meer
QUESTE studie

(QUality of life and Economical evaluation in neuroSTimulation for Epilepsy).

Dit betreft een gecombineerde neurologie/neurochirurgie prospectieve cohortstudie naar de kosteneffectiviteit van DBS en VNS voor epilepsie.

Lees meer
CBD-uN1que

CBD-uN1que: Cannabidiol in refractory childhood epilepsy, a personalized high-quality approach Sinds 2022 wordt Epidyolex (100mg/ml cannabidiol) vergoed voor enkele epilepsiesyndromen zoals het Lennox-Gastautsyndroom. Cannabidiol is vermoedelijk ook effectief voor...

Lees meer
EEG algoritme na een eerste insult

Uniform of maatwerk?  Het optimale diagnostische EEG algoritme na een eerste insult Een eerste insult is alarmerend. Met EEG diagnostiek wordt de herhaalkans vastgesteld. Een abnormaal EEG leidt tot de diagnose epilepsie en start behandeling. Snel de diagnose...

Lees meer
Neuromodulatie

Patiënt specifieke neuromodulatie: kansen vergroten voor de 50% non-responders Neuromodulatie bij epilepsie is een behandeling waarbij de hersenen van mensen met epilepsie elektrisch gestimuleerd worden. De helft van de mensen krijgt hierdoor zo’n 50% minder...

Lees meer
Epi-grid

Samen met een industrieel ontwerper en een medische start-up ontwikkelen we flexiblele hoog-dense elektrodenmatjes om het EEG-signaal voor en na resectie beter te kunnen meten.

Lees meer
RESQUE trial

Landelijk onderzoek naar meer en betere kennis over de gevolgen van epilepsiechirurgie voor patiënt, hun naasten en de maatschappij.

Lees meer
eSTAMP trial

We zien groot potentiëel voor een NightWatch 2.0 met nieuwe, gepersonaliseerde algoritmes.

Lees meer
How can we stop seizures?

In dit project zullen we een computermodel van de hersennetwerken van de individuele patiënt ontwikkelen, gebaseerd op de hersenanatomie en hersenactiviteit van de patiënt.

Lees meer
EpiOPM

Het doel van dit onderzoek was om bij patiënten met epilepsie te testen of de kwaliteit van de OPM-MEG signalen hoger is dan die van het huidige MEG systeem.

Lees meer