Aanvalsdetectie

Op de website www.aanvalsdetectie.nl wil het TeleEpilepsie Consortium (bestaande uit leden van SEIN, ACE Kempenhaeghe, UMC Utrecht en epilepsie NL) betrouwbare informatie geven over aanvalsdetectie.

Bij sommige mensen met epilepsie kunnen apparaten voor aanvalsdetectie gebruikt worden om te alarmeren bij een aanval. Na een alarm kan iemand helpen en kan er medicatie gegeven worden als dit nodig is.

In onderstaande tabbladen vindt u korte doorlinks naar informatie welke u op www.aanvalsdetectie.nl zult vinden. 

Het Teleconsortium Aanvalsdetectie Epilepsie is ontstaan omdat de epilepsie centra in Nederland (SEIN en Kempenhaeghe), samen met UMC Utrecht, zich met wetenschappelijk onderzoek in het kader van het detecteren van aanvallen bezighielden en een gezamenlijk optrekken verstandig was.

Daarbij hebben zich patiënt vertegenwoordigers en de Epilepsie vereniging aangesloten en een bedrijf, Livassured, dat een van de Nederlandse aanvalsdetectie apparaten (de Nightwatch) maakt.

Vanuit de ziekenhuizen (SEIN, Kempenhaeghe, UMC Utrecht) leek het ons ook belangrijk om zoveel mogelijk (betrouwbare) informatie over aanvalsdetectie van epileptische aanvallen voor de patiënt beschikbaar te hebben, en dat via een website aan te bieden. Dit doen we dus voor alle apparaten, niet alleen over die waarnaar wij onderzoek doen of hebben gedaan.

Wij vragen daarbij de hulp van iedereen die betrouwbare informatie kan bijdragen, met name van patiënten en vertegenwoordigers van patiëntgroepen.

De website www.aanvalsdetectie.nl staat onder verantwoordelijkheid van de hoofdredactie, bestaande uit de neurologen Wytske Hofstra (SEIN), Frans Leijten (UMC Utrecht) en Richard Lazeron (Kempenhaeghe).

Het Teleconsortium Aanvalsdetectie heeft op dit moment de volgende leden, in alfabetische volgorde:

Dr. Ing. H. van Dijk (Kempenhaeghe)

Dr. C. Donjacour (SEIN)

Dhr. J. van den Hout (Livassured)

Dr. B. Kuijper (Maasstad Ziekenhuis)

Dr R.H.C. Lazeron (Kempenhaeghe)

Dr. F.S.S. Leijten (UMC Utrecht)

Dr. R. Thijs (SEIN)

Dr. A. Tielens (Livassured)

Drs. A. Uiterwijk (Kempenhaeghe)

 

Van de vertegenwoordigers van patiënt groepen zijn betrokken:

EpilepsieNL

Over de wetenschappelijke onderzoeken die op dit moment bezig zijn en de reeds bereikte resultaten kunt u op www.aanvalsdetectie.nl vinden.

Op de website van aanvalsdetectie.nl vindt u informatie over: 

Aanvalsdetectie apparaten

Apps smartwatches

Overige apparaten

Niet actieve apparaten

Gerelateerde apparaten