Richtlijnen

Als Nederlandse Liga tegen Epilepsie vinden wij het belangrijk dat al onze leden, maar ook iedereen in het werkveld met Epilepsie de mogelijkheid hebben om snel de laatste versie van de tot dan ter beschikking gestelde richtlijnen tot zich te kunnen nemen. Daarvoor hebben we deze pagina opgesteld. Mist u iets of heeft u aanvullingen dan horen wij dit graag.

 

Diagnostiek en behandeling

De nieuwe richtlijn Epilepsie vindt u op de richtlijnen database.

Rijgeschiktheid

Kijk voor voor de meest recente informatie op de website van EpilepsieNL. Samen met het CBR houdt EpilepsieNL deze informatie up-to-date na wetswijzigingen. De regels en procedure bij het CBR staan uitgebreid beschreven in de patiëntenfolder Epilepsie en rijgeschiktheid.

De wettekst van de Regeling eisen geschiktheid 2000 staat in paragraaf 7.2.

Informatie voor artsen is te vinden op de site van het CBR.

Handboek Nervus Vagus Stimulatie

Klik hier voor het handboek Nervus Vagus Stimulatie (NVS) en meer informatie over de Landelijke Werkgroep NVS. 

Richtlijn voor het uitvoeren van economische evaluaties in de gezondheidszorg: methodologie en referentieprijzen

In 2023 is door Zorginstituut Nederland, in samenwerking met een externe expertcommissie, een nieuwe richtlijn ontwikkeld voor het uitvoeren van economische evaluaties in de gezondheidszorg. 

Download de richtlijn hier. 

Nederlandse ILAE-classificatie 2017

In 2017 heeft de International League Against Epilepsy twee nieuwe classificaties gepubliceerd, voor zowel epileptische aanvallen als voor de indeling van epilepsie. Het doel van deze classificaties is om een meer transparante terminologie te hanteren in de klinische zorg en in onderwijs en onderzoek. Hier wordt een Nederlandstalige versie van de nieuwe classificatie beschreven en wordt aangegeven hoe deze te gebruiken en welke termen uit de voorgaande classificaties komen te vervallen.

Voor meer informatie download hier het artikel.