Handboek NVS

Dit handboek is met zorg samengesteld door leden van de landelijke werkgroep NVS en heeft als doel om informatie te geven omtrent de verschillende aspecten van nervus vagus stimulatie. Het boek geeft oplossingen bij vragen rondom instellen van NVS en het voorkomen van problemen en kan geraadpleegd worden om een zo goed en betrouwbaar mogelijke instelling van de persoon met NVS te krijgen. Door gebruik te maken van ervaringen van behandelaars en patienten kan de communicatie tussen patient en behandelaar bevorderd worden.

Dit handboek is geschreven voor medische professionals. De inhoud ervan is gebaseerd op jarenlange ervaring van neurologen, neurochirurgen en verpleegkundig specialisten met NVS. Het is echter geen richtlijn.

Ondanks de gewenste achtergrondkennis die is vereist voor het juist interpreteren van de gegevens is er voor gekozen om dit handboek openbaar te maken voor iedereen. Voor de complicatieregistratie dient u een loginnaam en wachtwoord te hebben. Deze kunt u hier aanvragen. Mocht u onjuistheden of onvolledigheden aantreffen kunt u contact opnemen met info@epilepsieliga.nl