Handboek NVS

Dit handboek is met zorg geschreven en samengesteld door de leden van de landelijke neuromodulatie werkgroep, bestaande uit medische zorgprofessionals (neurologen, neurochirurgen, verpleegkundig specialisten), die jarenlang werkzaam zijn in de epilepsiezorg. 

Voor de samenstelling van het handboek is gebruik gemaakt van ervaringen van alle betrokken zorgprofessionals (waaronder ook physician assistants, epilepsieverpleegkundigen) èn patiënten.

Het handboek heeft als doel om interdisciplinair tot integratie van perspectieven of inzichten te komen met betrekking tot de verschillende aspecten van Nervus Vagus Stimulatie (NVS) behandeling.

De verzamelde perspectieven of inzichten zijn in het handboek gebundeld en geven praktische informatie / ‘tips & tricks’ voor met name de betrokken zorgprofessionals.

Op deze wijze wordt gestreefd Nervus Vagus Stimulatie (NVS) behandeling, begeleiding èn communicatie te bevorderen. 

Het handboek is echter geen evidence-based richtlijn!

Ondanks de gewenste achtergrondkennis, die is vereist voor het juist interpreteren van de informatie / ‘tips & tricks’, is ervoor gekozen om dit handboek openbaar te maken voor iedereen. Voor de complicatieregistratie, wordt verwezen naar tabblad troubleshooting,’melden van bijwerkingen en complicaties’.

Mocht u onjuistheden of onvolledigheden aantreffen kunt u contact opnemen met info@epilepsieliga.nl