IAQ NVS

Bungee jumpen/ skydiven

Dit is mogelijk, wellicht wel invloed door spanning op aanvalstoename.

Dry needling therapie nek/ hals links

In theorie is dit geen probleem, maar met naalden uit buurt van lead en generator blijven.

EEG neurofeedback

In principe worden er geen technische problemen verwacht, bij twijfel NVS uitschakelen met magneet.

 

Laseren (bv oksels)

In principe is laseren geen probleem, maar niet in de buurt van lead/ generator.

Ventriculo-Peritoneale Drain (VPD)

Er zijn geen contra indicaties om een NVS te laten implanteren

Soft laser therapie (bv auriculi om te stoppen met roken)

Dit zou technisch geen probleem moeten zijn.

Cryolipolyse

LivaNova heeft geen ervaring met de NVS in relatie tot de cryolipolyse behandeling, waarbij er lokaal lichaamsvet wordt verwijderd door middel van bevriezing. Omdat het niet getest is kan er niets gezegd worden over de veiligheid en risico’s. en is het advies de behandeling niet te ondergaan.

Monopolaire cauterisatie en NVS uitzetten

Dit is afhankelijk van de wens van chirurg/anesthesist.

Behandeling met elektrische stroom

Als de patient een medische behandeling ontvangt waarvoor elektrische stroom door het lichaam wordt gestuurd (zoals Tens, elektrotherapie) moet de uitgangsstroom van de generator worden ingesteld op 0 mA of moet de werking van de generator tijdens de eerste fasen van de behandeling worden bewaakt.

Infrarood -en heatcabin training

Er zijn geen specifieke waarschuwingen en/of voorzorgsmaatregelen waardoor er niets gezegd kan worden over veiligheid in relatie tot NVS

Externe defibrillatie of cardioversie (elektrisch)

Deze procedures kunnen de generator beschadigen en kunnen de zenuw tijdelijk of permanent beschadigen. Echter deze procedure wordt alleen toegepast in levensbedreigende situaties. Niets doen is dan géén optie. Laat na defibrillatie de NVS controleren op schade.

  • Probeer de stroom in de generator en de geleidedraad tot een minimum te beperken door de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen:
  • Houd de defibrillatieplakkers of -paddels loodrecht ten opzichte van de generator en de geleidedraad en zo ver mogelijk van de generator vandaan.
  • Gebruik de laagste energie-output die klinisch aanvaardbaar is (wattseconden).
  • Bevestig de werking van de generator na elke inwendige of uitwendige defibrillatie of cadioversiebehandeling.

 

Overlijden

De pulsgenerator moet altijd worden verwijderd na overlijden.