FAQ NVS

Diathermie (o.a voor chirurgische doeleinden, tandarts, fysiotherapie)

Bipolaire diathermie voor chirurgische doeleinden is onder speciale condities toegestaan. Overige vormen van diathermie zijn gecontra-indiceerd. Behandeling met kortegolf diathermie, microgolf diathermie of therapeutische ultrasound diathermie (hierna ‘diathermie’ genoemd) mag niet worden toegepast. Energie die vrijkomt bij diathermie kan via het geïmplanteerde systeem omgezet worden in warmte. Hierdoor kan weefselschade ontstaan. Letsel of schade is altijd mogelijk bij een diathermiebehandeling. Het maakt niet uit of de pulsgenerator is INgeschakeld of UITgeschakeld. Bovendien kan diathermie onderdelen van het neurostimulatiesysteem beschadigen.

Bipolaire diathermie voor chirurgische doeleinden is toegestaan mits de nervus vagus stimulator is UITgeschakeld (0 mA zowel normale als magneetstimulatie). De vector energie, of stroom, moet van de stimulator weggeleid worden door middel van een kleefplaat.

Diathermie behandeling gebruikt door bv tandarts of fysiotherapeut, is niet toegestaan bij NVS. Indien nodig overleg met de behandelaar.

Advies: laat patiënt bij alle (para)medische behandelingen vooraf melden dat deze een NVS heeft.

Ziekenhuizen hebben over het algemeen protocollen voor de aanwezigheid van neurostimulatoren.

NVS èn operatie

Bij een operatie moet de NVS uitgezet worden.

Najaar 2023 wordt besproken of de NVS ALTIJD met tablet en programmeerwand uitgezet moet worden.

NVS èn MRI

Wanneer en waar kun je veilig onder een MRI?  Zie hoofdstuk MRI.

 

Mammografie

Mammografie is mogelijk. Gelieve voorafgaand aan onderzoek melden dat de patient een NVS heeft, dan kan hiermee rekening gehouden worden. Er is een speciale houding nodig.

Op indicatie is een echo evt een goed alternatief.

Röntgenfoto of CT-scan

Beiden zijn toegestaan.

DEXA scan

Dit is geen probleem.

Niersteenvergruizing

Niersteen vergruizen in een waterbad wordt afgeraden. Bespreek met de specialist andere behandelmogelijkheden.

Kijkoperatie en uitzetten NVS

De NVS hoeft niet uit, maar er moet wel gebruik gemaakt worden van bipolaire diathermie.

Saunabezoek

Dit is geen probleem.

Cardiale defibrillatie

Een automatische externe defibrillator (AED) wordt alleen toegepast in een levensbedreigende situatie. Niets doen is dan géén optie. Laat na defibrillatie de NVS controleren op schade.

Pijn of erge hinder

Bij pijn of erge hinder altijd contact opnemen met de behandelaar.

Eventueel de stimulator laten uitzetten door de magneet op de stimulator te laten plakken.

 

 

 

Obesitas

Geen absolute contra-indicatie.

Inductiekookplaat

Patient kan een extra magneetstimulatie voelen wanneer deze te dichtbij komt.

Winkeldetectiepoortjes / vliegveld controlepoortjes (sterke metaaldetectoren)

Doorgang met NVS door winkeldetectiepoortjes / vliegveld controlepoortjes (sterke metaaldetectoren) is geen probleem. Het winkeldetectiepoortje/ controlepoortje kan wel reageren op het implantaat, maar het kan niet het stimulatieprogramma negatief beïnvloeden.