FAQ NVS

Diathermie ja of nee?

Behandelingen die vermeden moeten worden zijn: diathermie (kortegolf, microgolf, ultrasound) Diathermie (ook wel coagulatie genoemd; gebruikt door tandarts of fysiotherapeut) is niet toegestaan bij NVS.). Overleg evt. met behandelaar.

Bij operaties mag geen unipolaire diathermie gebruikt worden; bipolaire diathermie mag wel.

Advies: laat patiënt bij alle (para)medische behandelingen vooraf melden dat hij een NVS heeft.

Ziekenhuizen hebben over het algemeen protocollen voor de aanwezigheid neurostimulatoren.

NVS en operatie

Bij een operatie moet de NVS uitgezet worden.

Najaar 2023 wordt besproken of de NVS ALTIJD uitgezet moet worden.

Mag er een MRI gemaakt worden met een NVS?

Wanneer en waar kun je veilig onder een MRI?  Zie hoofdstuk MRI.

 

Kan er een Mammaegrafie gemaakt worden met een NVS?

Mammografie is gewoon mogelijk. Meld vooraf dat er een nervus vagus stimulator geplaatst is, dan kan hiermee rekening gehouden worden; Er is een speciale houding nodig. 

Een echo is even gevoelig en dus eventueel een goed alternatief.

Kan er een röntgenfoto's of CT-scan gemaakt worden met een NVS?

Een CT-scan en röntgenonderzoek zijn toegestaan bij NVS.

Mag er een DEXA scan gemaakt worden bij een NVS?

Een DEXA scan is geen probleem.

Mogen nierstenen worden vergruisd met een NVS?

Niersteen vergruizen in een waterbad wordt afgeraden. Bespreek met de specialist andere behandelmogelijkheden.

Moet de NVS uitgezet worden bij een kijkoperatie?

De NVS hoeft niet uit, maar er moet wel gebruik gemaakt worden van bipolaire diathermie met polen aan voeteneind.

Tandheelkundige ingrepen

Diathermie (ook wel coagulatie genoemd; gebruikt door tandarts of fysiotherapeut) is niet mogelijk bij NVS.

Mag je met een NVS een sauna bezoeken?

Het bezoeken van een sauna met een NVS mag.

Cardiale defibrillatie

Externe cardiale defibrillatie (reanimatie m.b.v. een AED/een elektrische schok) wordt alleen toegepast in een levensbedreigende situatie. Niet doen is dan geen optie. Laat na defibrilatie de NVS controleren op schade.

Pijn of erge hinder

Bij pijn of erge hinder altijd contact opnemen met de behandelaar.

Eventueel de stimulator laten uitzetten door de magneet op de Stimulator te laten plakken.

 

 

 

NVS en obesitas

Geen absolute contra-indicatie.

Kan er gekookt worden op inductie met NVS?

Ja, patient kan wel een extra magneetstimulatie voelen wanneer hij/zij te dichtbij komt.

NVS en winkeldetectiepoortjes / vliegveld controlepoortjes (sterke metaaldetectoren)

Doorgang met NVS door winkeldetectiepoortjes / vliegveld controlepoortjes (sterke metaaldetectoren) is geen probleem. Het winkeldetectiepoortje/ controlepoortje kan wel reageren op het implantaat, maar het kan niet het stimulatieprogramma negatief beïnvloeden.