FAQ NVS

Diathermie (o.a voor chirurgische doeleinden, tandarts, fysiotherapie)

Bipolaire diathermie voor chirurgische doeleinden is onder speciale condities toegestaan. Overige vormen van diathermie zijn gecontra-indiceerd. Behandeling met kortegolf diathermie, microgolf diathermie of therapeutische ultrasound diathermie (hierna ‘diathermie’ genoemd) mag niet worden toegepast. Energie die vrijkomt bij diathermie kan via het geïmplanteerde systeem omgezet worden in warmte. Hierdoor kan weefselschade ontstaan. Letsel of schade is altijd mogelijk bij een diathermiebehandeling. Het maakt niet uit of de pulsgenerator is INgeschakeld of UITgeschakeld. Bovendien kan diathermie onderdelen van het neurostimulatiesysteem beschadigen.

Bipolaire diathermie voor chirurgische doeleinden is toegestaan mits de nervus vagus stimulator is UITgeschakeld (0 mA zowel normale als magneetstimulatie). De vector energie, of stroom, moet van de stimulator weggeleid worden door middel van een kleefplaat.

Diathermie behandeling gebruikt door bv tandarts of fysiotherapeut, is niet toegestaan bij NVS. Indien nodig overleg met de behandelaar.

Advies: laat patiënt bij alle (para)medische behandelingen vooraf melden dat deze een NVS heeft.

Ziekenhuizen hebben over het algemeen protocollen voor de aanwezigheid van neurostimulatoren.

NVS èn operatie

Bij een operatie wordt de NVS uitgezet middels de NVS magneet, tenzij de operateur anders beslist. Mogelijk kan door de operateur ervoor gekozen worden om de NVS met wand en tablet uit te zetten, echter deze verantwoordelijkheid ligt bij de operateur.

Bij een kijkoperatie hoeft de NVS niet uitgezet te worden, maar er moet wel gebruik gemaakt worden van bipolaire diathermie.

NVS èn MRI

Wanneer en waar kun je veilig onder een MRI?  Zie hoofdstuk MRI.

 

Mammografie

Mammografie is mogelijk, evt voorafgaand aan onderzoek aangeven dat er sprake is van een NVS implantatie, dan kan hiermee rekening gehouden worden. Er is een speciale houding nodig.

Op indicatie is een echo evt een goed alternatief.

Effecten op andere medische apparaten

De NVS kan een invloed hebben op de operatie van andere geïmplanteerde apparaten (cardiale pacemakers, implanteerbare defibrillatoren  zoals ICD, cochleair implantaat). Tot de mogelijke effecten behoren ook problemen met ‘sensing’ en ongewenste reacties van het apparaat.

Indien het voor de patient medisch noodzakelijk is om een ‘concurrerende’ pacemaker, defibrillator therapie, of andere type stimulator te krijgen, is het noodzakelijk elk systeem ‘met beleid’ voorzichtig te programmeren zodat de patient vanuit een breed perspectief kan profiteren van het effect van elk systeem.

Wanneer de NVS en een andere stimulator zijn geïmplanteerd  bij dezelfde patient, moeten de 2 stimulatoren op tenminste 10 centimeter afstand van elkaar geïmplanteerd worden, om storing in communicatie tussen apparaten te voorkomen. De gebruikers moeten verwezen woden naar de labeling van het ‘concurrerend’ apparaat om vast te stellen  of er bijkomende voorzorgsmaatregelen / waarschuwingen zijn die geobserveerd moeten worden.

Röntgenfoto of CT-scan

Beiden zijn toegestaan.

DEXA scan

Dit is geen probleem.

Niersteenvergruizing

 

Extracorporele (buiten het lichaam) ShockWave (schokgolf) Lithotripsie (ESWL) kan de generator beschadigen. Indien therapeutische ultrasound vereist is, positioneer niet het gedeelte, waar de pulsgenerator geimplanteerd is, in het waterbad of in een andere positie waarbij de pulsgenerator blootgesteld wordt aan ultrasound therapie. Indien de positie niet kan worden vermeden, is het advies de puslgenerator op 0 mA te programmeren en na de therapie weer aan te zetten op de originele parameters.

Saunabezoek

Dit is geen probleem.

Pijn of erge hinder

De stimulator uitzetten door de magneet op de generator te plakken en contact opnemen met de behandelaar.

(Morbide) Obesitas

Obesitas is geen absolute contra-indicatie, maar bij morbide obesitas kunnen er risico’s verbonden zijn aan de operatie (verhoogd risico op schade aan v. jugularis, anesthesie kan problematisch zijn). Hierbij dus de voor- en nadelen afwegen en bespreken met behandelaar/ neurochirurg.

 

Inductiekookplaat

Patient kan een extra magneetstimulatie voelen wanneer deze te dichtbij komt.

Hypersalivatie oftewel drooling

Hypersalivatie bij VB kan voorkomen, waarbij ook de  combinatie NVS en ASM’s (benzodiazepinen) een rol kan spelen. Soms wordt kwijlen ook gezien als uiting van een non-convulsieve status. In dat geval zou de NVS dus eigenlijk of nog onvoldoende of  averechts kunnen werken. Voor -en nadelen afwegen.

Winkeldetectiepoortjes / vliegveld controlepoortjes (sterke metaaldetectoren)

Doorgang met NVS door winkeldetectiepoortjes / vliegveld controlepoortjes (sterke metaaldetectoren) is geen probleem. Het winkeldetectiepoortje/ controlepoortje kan wel reageren op het implantaat, maar het kan niet het stimulatieprogramma negatief beïnvloeden.