MRI

MRI en NVS

MRI-guidelines for VNS Therapy

Onderstaande ziekenhuizen voldoen aan alle gewenste voorwaarden als het gaat om het maken van een MRI-cerebrum i.c.m. NVS:

  • UMC Utrecht
  • Medisch Spectrum Twente
  • UMC Groningen
  • VUmc Amsterdam
  • Academisch Ziekenhuis Maastricht
  • Erasmus Medisch Centrum Sophia te Rotterdam
  • Epilepsiecentrum Kempenhaeghe te Heeze

 

 

Voorafgaand aan de MRI

Voorafgaand aan de MRI moet het NVS-systeem doorgemeten worden op eventuele weerstanden. Een verhoogde weerstand kan namelijk het gevolg zijn van een gebroken lead. Hoewel een high impedance geen contra/indicatie meer is voor het maken van een MRI worden wel maximale waardes aangehouden:  DCDC <7 , weerstand <7000.

Daarna geheel uitgezet worden (naast de uitgangsstroom ook de magneet en indien van toepassing ook AutoStim en heartbeat detectie op 0/OFF). Na de MRI moet de NVS weer aangezet worden.

Daarnaast controleren of het VNS therapy-systeem onder C7 is geplaatst (standaard tussen C7 en T8). Zo niet dan is dit een contra-indicatie voor MRI.

Meestal wordt bovenstaande door de verpleegkundig specialist of neuroloog die de NVS instelt gedaan, dus let op met plannen van MRI dat hier ruimte voor is.

Voor de patiënt betekent dit vaak dat hij in korte tijd verschillende locaties moet bezoeken, omdat het aan- en uitzetten meestal op de epilepsiepoliklinieken gebeurd en niet in het ziekenhuis waar de MRI plaatsvindt!

De  radioloog wil graag een bewijs dat de NVS uitstaat en er geen afwijkingen in de weerstand zijn gevonden. Mocht er geen formulier beschikbaar zijn dan kunt u deze Checklist NVS voor MRI gebruiken.

MRI bij deels verwijderde lead

Restlengte < 3 cm. Indien rest elektroden korter zijn dan 3 cm is het ook voor 7T geen probleem (zie links bij ‘meer informatie’ hieronder).

Controleer of de patiënt goed aanspreekbaar is  (kan de patient waarschuwen bij opwarmen)

 

Meer informatie