Samenwerken aan betere epilepsiezorg

De inbreng van de overheid en de medische en maatschappelijke veranderingen in de epilepsiezorg vragen aandacht. U wilt op de hoogte blijven en uw vak goed uitoefenen. Daarvoor is de Nederlandse Liga tegen Epilepsie er. Al vele verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, medewerkers uit het onderwijs, (kinder)neurologen, kinderartsen, psychologen, neurochirurgen en andere professionals binnen de epilepsiezorg hebben de weg naar de Liga inmiddels gevonden. We stimuleren en informeren over wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie. De Liga slaat daarbij een brug tussen wetenschap en praktijk.

Epilepsie Journal

‘Epilepsie, periodiek voor professionals’ is het kwartaalblad van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie, de Nederlandse afdeling van de ‘International League Against Epilepsy’.

Samenwerken aan betere epilepsiezorg

De Nederlandse Liga tegen Epilepsie biedt zorgprofessionals relevante kennis en informatie met betrekking tot epilepsiezorg.

Van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, medewerkers in het onderwijs, neurologen, kinderartsen, psychologen, neurochirurgen en andere professionals binnen de epilepsiezorg.

Wat is de Liga?

De Liga is de vereniging van professionals in de epilepsiezorg en heeft sinds het voorjaar 2011 ook de status van werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. De Nederlandse Liga tegen Epilepsie is onderdeel van de International League Against Epilepsy.

08 - 11 sept 2022

11th International Summer School for Neuropathology and Epilepsy Surgery (INES 2022)

Locatie: Erlangen, Duitsland

23 - 25 sept 2022

Canadian League Against Epilepsy 2022 Scientific Meeting

Locatie: Kelowna, British Columbia, Canada

28 - 30 sept 2022

Cleveland Clinic Epilepsy Update and Review Course

Locatie: Cleveland, Ohio, Verenigde staten en online

01 - 04 okt 2022

XII Congreso Latinoamericano de Epilepsia

Locatie: Medellín, Colombia

26 - 28 okt 2022

Epilepsy Society of Australia 36th Annual Scientific Meeting

Locatie: Adelaide, Australië

17 - 19 nov 2022

14th Asian & Oceanian Epilepsy Congress (AOEC)

Locatie: online

02 - 06 dec 2022

The American Epilepsy Society (AES) meeting

Locatie: Nashville, Tennessee, US

31 maart 2023

Update@Kempenhaeghe.nl - Internationaal Symposium

Locatie: Heeze, Nederland

20 - 24 juni 2023

15th European Paediatric Neurology Society Congress (EPNS)

Locatie: Praag, Tsjechië

Wetenschappelijke onderzoek

Commissies

Eén van de speerpunten van de Liga is het stimuleren van en informeren over wetenschappelijk epilepsieonderzoek. De Liga slaat daarbij een brug tussen wetenschap en praktijk. Speciaal voor dit doel is de Sectie Wetenschappelijk Onderzoek (SWO) opgericht. Als Ligalid kunt u zich aansluiten bij de SWO.

Het Netwerk Epilepsiezorg is een netwerk bestaande uit ruim 40 consulenten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die in diverse ziekenhuizen en gespecialiseerde centra werkzaam zijn.

Lid worden van de Liga?

Wij bieden u:

  • Vier maal per jaar het vakblad ‘Epilepsie’
  • Substantiële korting op het ILAE-Congres.