Samenwerken aan betere epilepsiezorg

De inbreng van de overheid en de medische en maatschappelijke veranderingen in de epilepsiezorg vragen aandacht. U wilt op de hoogte blijven en uw vak goed uitoefenen. Daarvoor is de Nederlandse Liga tegen Epilepsie er. Al vele verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, medewerkers uit het onderwijs, (kinder)neurologen, kinderartsen, psychologen, neurochirurgen en andere professionals binnen de epilepsiezorg hebben de weg naar de Liga inmiddels gevonden. We stimuleren en informeren over wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie. De Liga slaat daarbij een brug tussen wetenschap en praktijk.

Epilepsie Journal

‘Epilepsie, periodiek voor professionals’ is het kwartaalblad van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie, de Nederlandse afdeling van de ‘International League Against Epilepsy’.

Samenwerken aan betere epilepsiezorg

De Nederlandse Liga tegen Epilepsie biedt zorgprofessionals relevante kennis en informatie met betrekking tot epilepsiezorg.

Van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, medewerkers in het onderwijs, neurologen, kinderartsen, psychologen, neurochirurgen en andere professionals binnen de epilepsiezorg.

Wat is de Liga?

De Liga is de vereniging van professionals in de epilepsiezorg en heeft sinds het voorjaar 2011 ook de status van werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. De Nederlandse Liga tegen Epilepsie is onderdeel van de International League Against Epilepsy.

CONTACT-Study

CONTACT-Study

Van januari 2023 tot december 2026 loopt er een onderzoek op de effecten van radiofrequente thermoCOagulatie op hersenNeTwerkACTiviteit bij epilepsiepatiënten.

Lees meer

01 - 04 okt 2022

XII Congreso Latinoamericano de Epilepsia

Locatie: Medellín, Colombia

4 okt 2022

Symposium; Onderzoek naar onderwijs in de zorg

Locatie: Maastricht MECC
Tijd: 12.30-17.00 uur

Vijfde editie van het symposium met het thema: 'Creatief samenwerken aan gezondheid in de regio"

Deelname is gratis en accreditatie wordt verzorgd.

11 okt 2022

Webinar TNN

Locatie: online
Tijd: 19.30 - 21.35 uur

Highlights van internationale congressen toegepast in praktische casuïstiek door o.a. Dorien Weckhuysen, Rob Rouhl en Marian Majoie

11 okt 2022

Congres; Gepast gebruik en passende organisatie van zorg

Locatie: Van der Valk - Utrecht
Tijd: 09.00 - 16.30 uur

Onderwerpen: Hoe zetten VWS, NZa en het Zorginstituut Nederland de transitie naar passende zorg in gang? Hoe willen zij de spelregels voor zorginkoop, bekostiging, het verzekerd pakket en risicoverevening veranderen om ruimte te geven aan passende zorg? En wat vraagt dit van zorgorganisaties?

Sprekers: Dr. Marian Kaljouw, Bestuursvoorzitter Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), dr. Sjaak Wijma, voorzitter van Zorginstituut Nederland, prof Peter Paul van Benthem, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, prof Sjoerd Repping, Voorzitter Zorgevaluatie en Gepast Gebruik, Mariëlle Bartholomeus, Lid Raad van Bestuur Rivas Zorggroep, David Jongen, voorzitter Raad van Bestuur Zuyderland en Joep de Groot, bestuursvoorzitter CZ, Prof. dr. Jan Kremer, Hoogleraar Zorg & Samenleving en Speciaal Gezant Passende Zorg

11 okt 2022

Digitale ledenbijeenkomst NVN

Onderwerp: Acute neurologische zorg (wel of geen landelijke regie NVN)
Locatie: Online
Tijd: 17.00 - 18.30 uur

26 - 28 okt 2022

Epilepsy Society of Australia 36th Annual Scientific Meeting

Locatie: Adelaide, Australië

3 - 4 nov 2022

NVN-Wetenschapsdagen

Locatie: Congrescentrum NH Veluwe Sparrenhorst in Nunspeet

Alle NVN-leden ontvingen een uitnodiging met persoonlijk inschrijfformulier. Wanneer u deze niet hebt ontvangen, kan u een mail sturen aan scholing@neurologie.nl. Niet leden maken gebruik van een algemeen digitaal inschrijfformulier.
Neurologen ontvangen 9 accreditatie-uren voor deelname de bijeenkomst.

10 nov 2022

ACE PhD dag

Keynote; Ley Sander
Locatie: alle bij TRIO bekende PhD's zullen hiervoor een uitnodiging krijgen.

17 - 19 nov 2022

14th Asian & Oceanian Epilepsy Congress (AOEC)

Locatie: online

17 nov 2022

Eisai masterclass

Locatie: Utrecht
Tijd: 15.00 - 19.00 uur

02 - 06 dec 2022

The American Epilepsy Society (AES) meeting

Locatie: Nashville, Tennessee, US

15 - 16 dec 2022

Biemond Cursussen 

15 december: Cognitieve Stoornissen
16 december: Traumatologie en Neuro-Intensive Care
Locatie: Koninghof, Veldhoven

24 jan 2023

NVN Netwerkbijeenkomst Zorgevaluatie

Locatie: Domus Medica, Utrecht
Tijd: 16.00 - 20.00 uur

o.a. presentatie van Richard Lazeron en Roland Thijs.

30 maart 2023

Jaarlijkse SWO meeting; “Metabolism in epilepsy: diets and microbiome”

Locatie: Amsterdam UMC, Nederland
Adres: Meibergdreef 9, Amsterdam.
Fonteijnzaal, room G.0-209

Aanmelden (gratis) vóór 31 januari 2023 per e-mail: e.a.vanvliet@uva.nl

Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Vermeld indien van toepassing uw BIG-nummer in de registratie-e-mail.

31 maart 2023

Update@Kempenhaeghe.nl - Internationaal Symposium

Locatie: Heeze, Nederland

April 2023

Expert in de Vanenburg

Locatie: nadere informatie volgt. Is verzet van 30 september, 1 oktober 2022 naar april 2023

20 - 24 juni 2023

15th European Paediatric Neurology Society Congress (EPNS)

Locatie: Praag, Tsjechië

Wetenschappelijke onderzoek

Commissies

Eén van de speerpunten van de Liga is het stimuleren van en informeren over wetenschappelijk epilepsieonderzoek. De Liga slaat daarbij een brug tussen wetenschap en praktijk. Speciaal voor dit doel is de Sectie Wetenschappelijk Onderzoek (SWO) opgericht. Als Ligalid kunt u zich aansluiten bij de SWO.

Het Netwerk Epilepsiezorg is een netwerk bestaande uit ruim 40 consulenten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die in diverse ziekenhuizen en gespecialiseerde centra werkzaam zijn.

Lid worden van de Liga?

Wij bieden u:

  • Vier maal per jaar het vakblad ‘Epilepsie’
  • Substantiële korting op het ILAE-Congres.