Samenwerken aan betere epilepsiezorg

De inbreng van de overheid en de medische en maatschappelijke veranderingen in de epilepsiezorg vragen aandacht. U wilt op de hoogte blijven en uw vak goed uitoefenen. Daarvoor is de Nederlandse Liga tegen Epilepsie er. Al vele verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, medewerkers uit het onderwijs, (kinder)neurologen, kinderartsen, psychologen, neurochirurgen en andere professionals binnen de epilepsiezorg hebben de weg naar de Liga inmiddels gevonden. We stimuleren en informeren over wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie. De Liga slaat daarbij een brug tussen wetenschap en praktijk.

Epilepsie Journal

‘Epilepsie, periodiek voor professionals’ is het kwartaalblad van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie, de Nederlandse afdeling van de ‘International League Against Epilepsy’.

Samenwerken aan betere epilepsiezorg

De Nederlandse Liga tegen Epilepsie biedt zorgprofessionals relevante kennis en informatie met betrekking tot epilepsiezorg.

Van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, medewerkers in het onderwijs, neurologen, kinderartsen, psychologen, neurochirurgen en andere professionals binnen de epilepsiezorg.

Wat is de Liga?

De Liga is de vereniging van professionals in de epilepsiezorg en heeft sinds het voorjaar 2011 ook de status van werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. De Nederlandse Liga tegen Epilepsie is onderdeel van de International League Against Epilepsy.

Cannabidiol wordt vergoed

Cannabidiol wordt vergoed

Er is overeenstemming bereikt, de Staatscourant publiceert dat cannabidiol (epidyolex) per 1 december 2022 in het GVS is opgenomen en...

Lees meer

8 - 11 februari 2023

14th International Newborn Brain Conference

Locatie: Clearwater, Florida, VS

16 februari 2023

Epilepsie, Year in Review

Locatie: online + live Studio Stream Utrecht
Tijd: 19.15 - 21.45 uur

Geaccrediteerd door de NVN met 2 punten, kinderartsen en AVG kunnen deze punten bijschrijven.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

20 februari 2023

Ace ontwikkelingen buiten KH

Locatie: online
Tijd: 16.00 - 17.00 uur

Mr. Jolanda J.A. van Boven heeft een juridisch adviespraktijk. Zij is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht waarbij zij zich richt op zorgaanbieders. Onderwerpen die aan bod komen: 1) Hoofdbehandelaarschap- regie behandelaar. Hoe moeten de nieuwe eisen vertaald worden naar de praktijk.
2) Dossier voering – de wetgeving stelt (te) veel eisen, maar wat is hanteerbaar (aan welke eisen moet minimaal voldaan worden) .
3) Wat is de juridische status van een werkafspraak/leidraad/protocol/ richtlijn. Wat moet worden vastgelegd en wat niet. Hoe gaan wij en hoe gaan patienten hiermee om. Hoe verhouden zich het maken van afspraken zich tot het  streven de regeldruk en administratie last te verminderen.

23 februari - 3 maart 2023

16th Latin American Summer School on Epilepsy

Locatie: São Paulo, Brazilië.

3 - 4 maart 2023

Epilepsie de Vanenburg

Locatie: Kasteel De Vanenburg,  Vanenburgerallee 13 te Putten.
Vrijdag 3 maart: 9.00 uur ontvangst.
Zaterdag 4 maart: 17.00 uur einde.

Tijdens deze bijeenkomst wordt in een ronde-tafelsetting epilepsie casuïstiek gedeeld en besproken met vakgenoten. Iedere deelnemer dient een casus aan te leveren. De bijeenkomst zal worden gemodereerd door Dr. J.A. Carpay, Prof. H.J.M. Majoie en Dr. R.D. Thijs.

7 - 10 maart 2023

International Conference on Artificial Intelligence in Epilepsy and Neurological Disorders

Locatie: Breckenridge, Colorado, Verenigde Staten

14 maart 2023

Invitational Kinderneurologie

Locatie: Utrecht
Tijd: 14.00 - 18.00 uur

29 - 31 maart 2023

International Congress on Structural Epilepsy & Symptomatic Seizures

Locatie: Göteborg, Zweden

30 maart 2023

Jaarlijkse SWO meeting; “Metabolism in epilepsy: diets and microbiome”

Locatie: Amsterdam UMC, Nederland
Adres: Meibergdreef 9, Amsterdam.
Fonteijnzaal, room G.0-209

Aanmelden (gratis) vóór 31 januari 2023 per e-mail: e.a.vanvliet@uva.nl

Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Vermeld indien van toepassing uw BIG-nummer in de registratie-e-mail.

30 maart 2023

NVKN Retraite

Locatie: Haarlem
Tijd: 12.30 - 20.00 uur

De NVKN organiseert op 30 maart 2023 een retraite voor NVKN leden. Hier zullen verschillende onderwerpen relevant voor kinderneurologen besproken worden. Ook maatschappelijke standpunten worden besproken. Het programma volgt.

Onderwerpen kunnen worden ingediend bij  info@nvkn.nl.

31 maart 2023

Update@Kempenhaeghe.nl - Internationaal Symposium

Locatie: Heeze, Nederland

31 maart 2023

NVKN Voorjaarsvergadering

Locatie: de Koepel, Haarlem
Tijd: 10.00 - 18.00 uur

Naast een mix van wetenschappelijke voordrachten en casuïstiek, is er op de voorjaarsvergadering een themasessie over late effecten van kinderneurologische aandoeningen.

Voor een voorproefje, zie ook de film van de uitnodiging.

April 2023

Expert in de Vanenburg

Locatie: nadere informatie volgt. Is verzet van 30 september, 1 oktober 2022 naar april 2023

20 - 24 juni 2023

15th European Paediatric Neurology Society Congress (EPNS)

Locatie: Praag, Tsjechië

22 - 23 juni 2023

Dutch Neuroscience meeting

Onderwerp: Deadline abstracts Dutch neuroscience
Locatie: Van der Valk Hotel, Tiel

2 - 6 september 2023

35th International Epilepsy Congress

Locatie: Dublin, Ierland

8 - 13 okt 2023

10th Eilat International Educational Course: PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF EPILEPSY

Locatie: Mishkenot Sha'ananim, Jerusalem, Israel
Doelgroep: junior researchers and clinicians (45 years and younger) working in the field of epilepsy treatment and related basic research.

Deadline beurs aanvragen voor jonge deelnemers: 31 december 2022

1 - 5 december 2023

77th American Epilepsy Society Annual Meeting

Locatie: Orlando, Florida, VS

3 - 8 maart 2024

4th International Training Course on Neuropsychology in Epilepsy

Locatie: Lyon, Frankrijk

5 - 8 mei 2024

17th Eilat Conference on New Antiepileptic Drugs and Devices (EILAT XVII

Locatie: Madrid, Spanje

Wetenschappelijke onderzoek

Commissies

Eén van de speerpunten van de Liga is het stimuleren van en informeren over wetenschappelijk epilepsieonderzoek. De Liga slaat daarbij een brug tussen wetenschap en praktijk. Speciaal voor dit doel is de Sectie Wetenschappelijk Onderzoek (SWO) opgericht. Als Ligalid kunt u zich aansluiten bij de SWO.

Het Netwerk Epilepsiezorg is een netwerk bestaande uit ruim 40 consulenten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die in diverse ziekenhuizen en gespecialiseerde centra werkzaam zijn.

Lid worden van de Liga?

Wij bieden u:

  • Vier maal per jaar het vakblad ‘Epilepsie’
  • Substantiële korting op het ILAE-Congres.