NEZ

De missie van het Netwerk Epilepsie Zorg is het leveren van een bijdrage aan een optimale behandeling en (psychosociale) begeleiding van mensen met epilepsie. Daarnaast is er aandacht voor de gevolgen van de epilepsie en het netwerk van de patiënt waarbij er gestreefd wordt naar het vergroten van zelfmanagement.

Doelstellingen Netwerk Epilepsie Zorg

  • Bijdragen aan beroepsinhoudelijke ontwikkeling en professionalisering van verpleegkundig specialisten, epilepsieverpleegkundigen en epilepsieconsulenten, werkzaam in de epilepsiezorg.
  • Ondersteunen van de vakbekwaamheid van NEZ-leden en delen van kennis door middel van scholing.
  • Volgen en delen van nationale en internationale ontwikkelingen op zowel verpleegkundig als medisch gebied met betrekking tot epilepsie.
  • Geven van adviezen en meewerken aan ontwikkelingen van derden.
  • Vormen van een netwerk van professionals.
  • Samenwerking bevorderen met EpilepsieNL, Liga en V&VN(VS).

Bestuur

Het Netwerk Epilepsie Zorg heeft als uitgangspunt het verzamelen, borgen en delen van informatie en kennis met betrekking tot epilepsie. Primair richt het NEZ zich op de eigen leden en secundair op verzorgenden, verpleegkundigen en andere hulpverleners die betrokken zijn bij mensen met epilepsie.

Het Netwerk Epilepsie Zorg streeft naar een werkwijze volgens ‘evidence based’ en ‘best practice’ verpleegkunde.            

Annette Hospes

Annette Hospes

Voorzitter

Verpleegkundig specialist epilepsie (chirurgie), master of arts Amsterdam UMC

voorzitter.epilepsie.neuroreva@venvn.nl

Jeske Nelissen

Jeske Nelissen

Secretaris

Verpleegkundig specialist, neurologie, Maastricht UMC+

secretaris.epilepsie.neuroreva@venvn.nl

Overige informatie NEZ

Het project ‘SUDEP actie’ is een initiatief op landelijk niveau met als doel de bekendheid van en de bewustwording over SUDEP te vergroten. Vanuit de professionals die werken met mensen met epilepsie komt de vraag naar achtergrondinformatie, maar vooral ook naar handvatten om het onderwerp bespreekbaar te maken.

Maar ook mensen met epilepsie willen geïnformeerd worden over de risico’s die de aanvallen kunnen hebben.

Daarom is op initiatief van het Netwerk Epilepsie Zorg (NEZ), in samenwerking met het Nederlands Epilepsie Netwerk (NEN), EpilepsieNL en de Liga tegen Epilepsie een informatiefolder voor patiënten en informatie voor professionals ontwikkeld.

Speciale dank gaat uit naar de deelnemers vanuit de bovengenoemde netwerken/organisaties voor hun betrokkenheid bij het project ‘SUDEP actie’: (in alfabetische volgorde) Annelies Bakker, Inge Brummelhuis, Miel Linders, Marjan Majoie, Jeske Nelissen, Ellen Peeters en Roland Thijs.

In het Netwerk Epilepsie Zorg (NEZ) zijn consulenten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten  verenigd die werkzaam zijn in de poliklinische epilepsiezorg. Het gezamenlijke streven is om de beroepsinhoudelijke verpleegkundige ontwikkeling binnen het expertisegebied epilepsie vorm te geven, elkaar te stimuleren en zich (landelijk) te profileren.

Het  Netwerk Epilepsie Zorg is onderdeel van de V&VN, afdeling Neuro& Revalidatie, en is onafhankelijk van instellingen en organisaties.

Het Netwerk Epilepsie Zorg is toegankelijk voor poliklinisch werkzame epilepsieconsulenten (bij voorkeur verpleegkundig geschoold), voor verpleegkundigen van niveau 4 en 5 en voor verpleegkundig specialisten, allen werkzaam in de epilepsiezorg.

In 2001 is Het Platform epilepsieverpleegkundigen opgericht, bestaande uit een groep poliklinisch werkzame (ambulante) specialistisch verpleegkundigen. Deze verpleegkundigen hielden zich bezig met het behandelen en begeleiden van epilepsiepatiënten.

In 2008 is op initiatief van de Epilepsie Vereniging Nederland een pilot gestart tot opleiding van epilepsieconsulenten. De epilepsieconsulenten hebben hun werkterrein in de tweedelijns ziekenhuizen verworven.

In de loop van de tijd zijn de leden van het Platform Epilepsieverpleegkundigen en de epilepsieconsulenten zich steeds meer bewust geworden van hun gemeenschappelijke doelstelling en is een proces tot samengaan op gang gekomen. Dit heeft in juni 2016 geleid tot een fusie van het Platform Epilepsieverpleegkundigen met de groep van epilepsieconsulenten, onder de nieuwe naam Netwerk Epilepsie Zorg (NEZ). Op deze wijze wil het netwerk samen de krachten bundelen ten gunste van de epilepsiezorg.

Inmiddels bestaat het netwerk uit ruim 40 consulenten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die in diverse ziekenhuizen en gespecialiseerde centra werkzaam zijn.