AIM@EPILEPSY

AIM@EPILEPSY: AI-assisted 4D cortical assessment for Minimally invasive treatment of EPILEPSY

AIM@EPILEPSY is een project, gehonoreerd door NWO, waarin alle inspanningen gericht zijn op verbetering van de nu reeds beschikbare curatieve minimaal invasieve behandelingen voor patiënten met een refractaire epilepsie, die niet in aanmerking komen voor operatie of voor wie een eerdere operatie niet succesvol was.

Minimaal invasieve behandeling van epilepsie vereist een precieze afbakening van epileptogeen hersenweefsel. Met behulp van artificiële intelligentie (AI) wordt bepaald welk gebied in de hersenen het meest kansrijk is om na behandeling tot aanvalsvrijheid te leiden, bijvoorbeeld bij behandeling met stereotactische radiotherapie. Een 4D-visualisatie platform registreert, analyseert en visualiseert interactief het effect van thermo-coagulatie, als minimaal invasieve behandeling van epilepsie, ten opzichte van de cortiale anatomie van de patiënt. De aanname is dat de ontwikkeling van een dergelijk op AI-gebaseerd, 4D-visualisatie platform tot effect heeft dat:

  • Er meer patiënten in aanmerking komen voor een curatieve minimaal invasieve behandeling.
  • Met een beter resultaat van de behandeling en met minder complicaties.
  • En als gevolg, betaalbare, hoogwaardige en toegankelijke zorg voor patiënten met refractaire epilepsie.

Startdatum studie: 15-9-2023
Fase studie: in het 1ste jaar van de studie

Consortium AIM@EPILEPSY: EpilepsieNL; Clinical Neuro-Science projects (Project management); Maastro Clinic; Academisch Centrum voor Epileptologie, Kempenhaeghe; Maastricht Universiteit/CAPHRI; TU Delft/ Computer Graphics and Visualisation; Universiteit Maastricht/Maastricht UMC+; Universiteit Maastricht/Clinical Data Science (Project leider).

Contact: Claudia Offermann (claudia.offermann@maastro.nl) en Thijs Ackermans (thijs.ackermans@maastrichtuniversity.nl)

Meer uit deze categorie:

Deuterium MRI bij epilepsie

Deuterium MRI bij epilepsie Er zijn verschillende niet-invasieve technieken die worden gebruikt om de bron van epileptische aanvallen te vinden voor eventuele epilepsiechirurgie. Ondanks al deze onderzoeken wordt 50% van de patiënten zonder laesie op de structurele...

Lees meer
REPEAT – studie

REPEAT-studie: Diagnostische waarde van een herhaald EEG met of zonder slaapdeprivatie na eerste insult Een eerste insult is alarmerend en komt vaak voor. Met EEG-diagnostiek wordt de herhaalkans vastgesteld, maar een eerste EEG heeft een lage sensitiviteit en...

Lees meer
QUESTE studie

(QUality of life and Economical evaluation in neuroSTimulation for Epilepsy).

Dit betreft een gecombineerde neurologie/neurochirurgie prospectieve cohortstudie naar de kosteneffectiviteit van DBS en VNS voor epilepsie.

Lees meer
CBD-uN1que

CBD-uN1que: Cannabidiol in refractory childhood epilepsy, a personalized high-quality approach Sinds 2022 wordt Epidyolex (100mg/ml cannabidiol) vergoed voor enkele epilepsiesyndromen zoals het Lennox-Gastautsyndroom. Cannabidiol is vermoedelijk ook effectief voor...

Lees meer
EEG algoritme na een eerste insult

Uniform of maatwerk?  Het optimale diagnostische EEG algoritme na een eerste insult Een eerste insult is alarmerend. Met EEG diagnostiek wordt de herhaalkans vastgesteld. Een abnormaal EEG leidt tot de diagnose epilepsie en start behandeling. Snel de diagnose...

Lees meer
Neuromodulatie

Patiënt specifieke neuromodulatie: kansen vergroten voor de 50% non-responders Neuromodulatie bij epilepsie is een behandeling waarbij de hersenen van mensen met epilepsie elektrisch gestimuleerd worden. De helft van de mensen krijgt hierdoor zo’n 50% minder...

Lees meer
Epi-grid

Samen met een industrieel ontwerper en een medische start-up ontwikkelen we flexiblele hoog-dense elektrodenmatjes om het EEG-signaal voor en na resectie beter te kunnen meten.

Lees meer
RESQUE trial

Landelijk onderzoek naar meer en betere kennis over de gevolgen van epilepsiechirurgie voor patiënt, hun naasten en de maatschappij.

Lees meer
eSTAMP trial

We zien groot potentiëel voor een NightWatch 2.0 met nieuwe, gepersonaliseerde algoritmes.

Lees meer
How can we stop seizures?

In dit project zullen we een computermodel van de hersennetwerken van de individuele patiënt ontwikkelen, gebaseerd op de hersenanatomie en hersenactiviteit van de patiënt.

Lees meer
EpiOPM

Het doel van dit onderzoek was om bij patiënten met epilepsie te testen of de kwaliteit van de OPM-MEG signalen hoger is dan die van het huidige MEG systeem.

Lees meer