RESQUE trial

Resective Epilepsy, Quality of life & Economical Evaluation

We weten dat resectieve epilepsiechirurgie een effectieve behandeling is voor een deel van de mensen met therapieresistente focale epilepsie. Toch worden veel minder mensen geopereerd dan verwacht mag worden op basis van epidemiologische gegevens. Wij vermoeden dat deze onderverwijzing gerelateerd is aan gebrek aan kennis bij zorgverleners en patiënten. Zo weten we bijvoorbeeld niet goed in hoeverre en op welke manier epilepsiechirurgie de kwaliteit van leven beïnvloedt. Ook de kosteneffectiviteit van epilepsiechirurgie is nog nooit eerder in Nederland onderzocht.

Met dit landelijke onderzoek willen we deze factoren in beeld brengen. Dit moet leiden tot meer en betere kennis over de gevolgen van epilepsiechirurgie voor patiënt, hun naasten en de maatschappij. Deze kennis zal gebruikt worden om zorgverleners en mensen met epilepsie te informeren over het belang van tijdig doorverwijzen voor epilepsiechirurgie. Zodat alle mensen met epilepsie die daarvoor mogelijk in aanmerking komen, tijdig doorverwezen worden voor prechirurgische evaluatie.

Startdatum: 01-9-2019

Fase: lopend

Principal investigators: Kim Rijkers, afdeling Neurochirurgie MUMC+

Affiliaties: Academisch Centrum voor Epileptologie MUMC+ en Kempenhaeghe; SEIN, AUMC, UMC Utrecht

Financiering: geen

Meer uit deze categorie:

QUESTE studie

(QUality of life and Economical evaluation in neuroSTimulation for Epilepsy).

Dit betreft een gecombineerde neurologie/neurochirurgie prospectieve cohortstudie naar de kosteneffectiviteit van DBS en VNS voor epilepsie.

Lees meer
CBD-uN1que

CBD-uN1que: Cannabidiol in refractory childhood epilepsy, a personalized high-quality approach Sinds 2022 wordt Epidyolex (100mg/ml cannabidiol) vergoed voor enkele epilepsiesyndromen zoals het Lennox-Gastautsyndroom. Cannabidiol is vermoedelijk ook effectief voor...

Lees meer
EEG algoritme na een eerste insult

Uniform of maatwerk?  Het optimale diagnostische EEG algoritme na een eerste insult Een eerste insult is alarmerend. Met EEG diagnostiek wordt de herhaalkans vastgesteld. Een abnormaal EEG leidt tot de diagnose epilepsie en start behandeling. Snel de diagnose...

Lees meer
Neuromodulatie

Patiënt specifieke neuromodulatie: kansen vergroten voor de 50% non-responders Neuromodulatie bij epilepsie is een behandeling waarbij de hersenen van mensen met epilepsie elektrisch gestimuleerd worden. De helft van de mensen krijgt hierdoor zo’n 50% minder...

Lees meer
Epilepsie – nr 2 2023

In dit nummer van 'Epilepsie' Periodiek voor professionals. Spelen man-vrouw verschillen ook een rol bij het onderkennen van symptomen van epilepsie of bij de behandeling van epilepsie? Het eerste lijkt de redactie niet waarschijnlijk, maar bij de behandeling van...

Lees meer
Epilepsie – nr 1 2023

In dit nummer van ‘Epilepsie’ een diversiteit aan bijdragen. Onder andere een casuïstiekbijdrage over insulaire epilepsie, een bijdrage over genetische oorzaken van epilepsie en bijdragen over de relatie tussen de ziekte van Alzheimer en epilepsie.

Lees meer
The core and effects of epilepsy

Bij deze studie gebruiken we het intra-operatieve electrocorticografie signaal om zowel de kern als het effect op de rest van de hersenen beter te begrijpen.  

Lees meer
Epi-grid

Samen met een industrieel ontwerper en een medische start-up ontwikkelen we flexiblele hoog-dense elektrodenmatjes om het EEG-signaal voor en na resectie beter te kunnen meten.

Lees meer
eSTAMP trial

We zien groot potentiëel voor een NightWatch 2.0 met nieuwe, gepersonaliseerde algoritmes.

Lees meer
Denk mee over Epilepsie-onderzoek

De afgelopen twintig jaar heeft EpilepsieNL 86 wetenschappelijke onderzoeken toegekend en afgerond. Op dit moment lopen er 21 onderzoeken naar epilepsie. Toch is er nog veel onbekend over epilepsie. En daarom blijft onderzoek naar de aandoening zo belangrijk!...

Lees meer
How can we stop seizures?

In dit project zullen we een computermodel van de hersennetwerken van de individuele patiënt ontwikkelen, gebaseerd op de hersenanatomie en hersenactiviteit van de patiënt.

Lees meer
EpiOPM

Het doel van dit onderzoek was om bij patiënten met epilepsie te testen of de kwaliteit van de OPM-MEG signalen hoger is dan die van het huidige MEG systeem.

Lees meer
‘Epilepsie’ september

'Epilepsie, periodiek voor professionals' van september 2023 is gepubliceerd op www.epilepsiejournal.nl. Het EEG (elektro-encefalogram) is een belangrijk hulpmiddel bij het opsporen van de bron van epilepsie. De EEG-activiteit die samenhangt met een epileptische...

Lees meer