Patiëntgerichte behandeling voor genetisch bepaalde, refractair

Van ‘gissen en missen’ naar een patiëntgerichte behandeling voor genetisch bepaalde, refractair

Met behulp van hiPSC-techniek (human-induced pluripotente stamcellen) worden patiënt specifieke neuronale netwerken gevormd. Dit patiëntspecifieke netwerk biedt de mogelijkheid om de effectiviteit van verschillende anti-epileptica te testen. Het onderzoek richt zich op patiënten met het syndroom van Dravet.

Duur: 2018-2022.

Affiliaties: Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe Maastricht UMC, RadboudUMC, MUMC+.

Contactpersoon: Judith Verhoeven 

E-mail: verhoevenj@kempenhaeghe.nl

Meer uit deze categorie:

REC2Stim

Rationele, Extra-eloquente, Closed-loop, Corticale Stimulatie.
In deze prospectieve studie onderzoeken we patiënt specifieke corticale stimulatie als behandeling bij patiënten met epilepsie in de centrale windingen.

PRIOS

Tijdens electrocorticografie (ECoG) wordt Single Pulse Electrical Stimulation (SPES) uitgevoerd om bij te dragen aan het bepalen van het epileptogene gebied, en om het onderliggende hersennetwerk in kaart te brengen…

RESQUE study

Resective Epilepsy Surgery, QUality of life and Economic Evaluation. Dit betreft een gecombineerde neurologie / neurochirurgie prospectieve cohortstudie naar de kosteneffectiviteit van epilepsiechirurgie.

PREP studie

Gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van het tijdelijk toevoegen van transcutane nervus vagus stimulatie bij de start van een nieuw anti-epilepticum (Brivaracetam) in patiënten met focale…

Oorelektroden voor ambulant meten EEG

Met een langdurig simultaan EEG en neuropsychologisch onderzoek wordt de epilepsie in relatie met cognitieve problemen van kinderen met een gegeneraliseerde vorm van epilepsie in kaart gebracht.

eCORTA trial

In dit onderzoek willen kijken of epileptische aanvallen impact hebben op het smartphonegedrag. We betrekken hierbij verschillende parameters met als belangrijkste uitkomstmaat de tiksnelheid.

QUESTE trial

(QUality of life and Economical evaluation in neuroSTimulation for Epilepsy).

Dit betreft een gecombineerde neurologie/neurochirurgie prospectieve cohortstudie naar de kosteneffectiviteit van DBS en VNS voor epilepsie.

Meerwaarde van Ultra High Field MRI

Het betreft hier onderzoek naar de meerwaarde van Ultra High Field MRI na een “negatieve” 3T MRI.  Bij 60 patiënten wordt een 7T-MRI uitgevoerd, 10 patiënten uit deze groep zullen ook een 9.4T scan ondergaan.

Epi_core: towards innovative guided epilepsy surgery

Ter verbetering van epilepsiechirurgie doen we geavanceerde electrocorticografie metingen tijdens operaties en ontwikkelen we een klinisch bruikbare methode om de bron van de epilepsie direct peroperatief…