EpiUltra-Study

Een Ultrahoge veldsterkte MRI (7 + 9.4 Tesla) ter voorbereiding op epilepsiechirurgie bij patiënten die 3T MRI-negatief zijn.

Ongeveer 30% van de patiënten met een focale epilepsie zijn niet of onvoldoende te behandelen met medicatie. Een deel van deze patiënten is door middel van epilepsiechirurgie behandelbaar.

Een belangrijke predictor van een goede aanvals-uitkomst na epilepsiechirurgie is de aanwezigheid van een laesie. Bij ongeveer 25% van de volwassen patiënten en 33% van de kinderen wordt met de huidige state-of-art 3T-MRI scan geen laesie gevonden (= “MRI-negatief”).

Betere beeldvorming leidt tot het aantonen van meer, voornamelijk kleine laesies in de hersenen, en betere demarcatie van bekende laesies. Naast toegesneden epilepsie protocollen en aangepaste sequenties evenals op epilepsie getrainde neuroradiologen blijkt ook een hogere veldsterkte van de MRI tot hogere detectie te kunnen leiden.

Doel: het detecteren van structurele en functionele afwijkingen in de hersenen bij patiënten met chronische/medicatie-resistente epilepsie. Deze bevindingen zullen worden gebruikt in de work-up voor epilepsiechirurgie. 

Duur: januari 2021 – tot januari 2025.

Financiering: subsidie van EpilepsieNL

Affiliaties: Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe Maastricht UMC+, onderzoeksschool MHeNS, Scannexus.

Contactpersoon: Rick van Lanen 
E-mail: rick.van.lanen@mumc.nl

Contactpersoon: Dr. O.E.M.G. Schijns | Afdeling Neurochirurgie, MUMC+ 
E-mail: o.schijns@mumc.nl

Contactpersoon: Dr. A. Colon | Afdeling klinische Neurofysiologie, Kempenhaeghe
E-mail: colona@kempenhaeghe.nl

Meer uit deze categorie:

AIM@EPILEPSY

AIM@EPILEPSY: AI-assisted 4D cortical assessment for Minimally invasive treatment of EPILEPSY AIM@EPILEPSY is een project, gehonoreerd door NWO, waarin alle inspanningen gericht zijn op verbetering van de nu reeds beschikbare curatieve minimaal invasieve behandelingen...

Lees meer
Deuterium MRI bij epilepsie

Deuterium MRI bij epilepsie Er zijn verschillende niet-invasieve technieken die worden gebruikt om de bron van epileptische aanvallen te vinden voor eventuele epilepsiechirurgie. Ondanks al deze onderzoeken wordt 50% van de patiënten zonder laesie op de structurele...

Lees meer
REPEAT – studie

REPEAT-studie: Diagnostische waarde van een herhaald EEG met of zonder slaapdeprivatie na eerste insult Een eerste insult is alarmerend en komt vaak voor. Met EEG-diagnostiek wordt de herhaalkans vastgesteld, maar een eerste EEG heeft een lage sensitiviteit en...

Lees meer
QUESTE studie

(QUality of life and Economical evaluation in neuroSTimulation for Epilepsy).

Dit betreft een gecombineerde neurologie/neurochirurgie prospectieve cohortstudie naar de kosteneffectiviteit van DBS en VNS voor epilepsie.

Lees meer
CBD-uN1que

CBD-uN1que: Cannabidiol in refractory childhood epilepsy, a personalized high-quality approach Sinds 2022 wordt Epidyolex (100mg/ml cannabidiol) vergoed voor enkele epilepsiesyndromen zoals het Lennox-Gastautsyndroom. Cannabidiol is vermoedelijk ook effectief voor...

Lees meer
EEG algoritme na een eerste insult

Uniform of maatwerk?  Het optimale diagnostische EEG algoritme na een eerste insult Een eerste insult is alarmerend. Met EEG diagnostiek wordt de herhaalkans vastgesteld. Een abnormaal EEG leidt tot de diagnose epilepsie en start behandeling. Snel de diagnose...

Lees meer
Neuromodulatie

Patiënt specifieke neuromodulatie: kansen vergroten voor de 50% non-responders Neuromodulatie bij epilepsie is een behandeling waarbij de hersenen van mensen met epilepsie elektrisch gestimuleerd worden. De helft van de mensen krijgt hierdoor zo’n 50% minder...

Lees meer
Epi-grid

Samen met een industrieel ontwerper en een medische start-up ontwikkelen we flexiblele hoog-dense elektrodenmatjes om het EEG-signaal voor en na resectie beter te kunnen meten.

Lees meer
RESQUE trial

Landelijk onderzoek naar meer en betere kennis over de gevolgen van epilepsiechirurgie voor patiënt, hun naasten en de maatschappij.

Lees meer
eSTAMP trial

We zien groot potentiëel voor een NightWatch 2.0 met nieuwe, gepersonaliseerde algoritmes.

Lees meer
How can we stop seizures?

In dit project zullen we een computermodel van de hersennetwerken van de individuele patiënt ontwikkelen, gebaseerd op de hersenanatomie en hersenactiviteit van de patiënt.

Lees meer
EpiOPM

Het doel van dit onderzoek was om bij patiënten met epilepsie te testen of de kwaliteit van de OPM-MEG signalen hoger is dan die van het huidige MEG systeem.

Lees meer