CONTACT-Study

Effecten van radiofrequente thermoCOagulatie op hersenNeTwerkACTiviteit bij epilepsiepatiënten (CONTACT-studie).

Epilepsiechirurgie heeft tot doel patiënten, bij wie epileptische aanvallen niet met medicatie behandelbaar zijn, te genezen. In dit onderzoek bestuderen we of een lokale micro-chirurgische behandeling, namelijk radiofrequente thermocoagulatie, van de epilepsie-bron ook effecten heeft op hersenactiviteit elders in het brein. We willen onderzoeken of er een verband is tussen veranderingen van hersenactiviteit in het epilepsie-netwerk en de klinische uitkomst van deze behandeling. Met deze inzichten zal deze patiëntengroep gerichter behandeld en voorgelicht kunnen worden.

Waarom?

Behandelaars kunnen op dit moment lastig bepalen waar in de hersenen zij het beste de radiofrequente thermocoagulatie kunnen toedienen en welke gevolgen het toedienen van stroompulsen heeft. Verder willen we kijken naar hoe het uitschakelen van delen van het epilepsienetwerk, de rest van het epilepsienetwerk beïnvloedt. Ook gaan we onderzoeken wat de veranderingen in het netwerk voor invloed hebben op (de epilepsie van) de patiënt.

Doel?

Uiteindelijk kan dit onderzoek behandelaars helpen te bepalen welk hersendeel bij een persoon met focale aanvallen ze het beste kunnen uitschakelen.

Duur: Het onderzoek zal lopen van januari 2023 tot december 2026 Financiering: subsidie van EpilepsieNL

Affiliaties: Academisch Centrum voor epileptologie Kempenhaeghe, Maastricht UMC+, onderzoeksschool MHeNS, TU Eindhoven, TU Delft, Cleveland Clinic Epilepsy Center

Contactpersoon: Dr. S. Tousseyn

E-mail: TousseynS@kempenhaeghe.nl

Meer uit deze categorie:

Niet-coderend bij epilepsie

Dit onderzoek gaat op zoek naar erfelijke oorzaken buiten de genen zelf, in het niet-coderende DNA. Middels nieuwe technologieën en stamcelmodellen worden stukjes DNA..

Tweede uitgave ‘Epilepsie’ 2022

Wat is er in één generatie veel veranderd in de epilepsiezorg! Dankzij de ontwikkelingen in medische technologie zijn er meer en meer opties voor een curatieve behandeling van epilepsie. Ook voor mensen met epilepsie die niet in aanmerking komen voor een dergelijke...

Rivotril druppels niet leverbaar

Helaas is de leverdatum verschoven naar 6 juli 2022 bij de groothandel. Farmanco geeft zelfs onbekend aan. Tabletten van 0,5 mg zijn wel beschikbaar nog.

Mogelijke schorsing Zolmitriptan, Clobazam en Clonazepam

Voorgenomen besluit van het CBG om op advies van de EMA de vergunning van enkele generieke geneesmiddelen te schorsen omdat het onderzoek naar deze middelen niet correct is uitgevoerd. Het betreft Zolmitriptan(hoofdpijn). Voor Clobazam en Clonazepam (epilepsie) wordt...

Leidraad verantwoord wisselen medicijnen

Voor het verantwoord wisselen van medicijnen met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon hebben Patiëntenfederatie Nederland, FMS, NHG, LHV, KNMP en ZN afspraken gemaakt. Werkafspraken ten behoeve van de dagelijkse praktijk en bestuurlijke...

REC2Stim

Rationele, Extra-eloquente, Closed-loop, Corticale Stimulatie.
In deze prospectieve studie onderzoeken we patiënt specifieke corticale stimulatie als behandeling bij patiënten met epilepsie in de centrale windingen.

PRIOS

Tijdens electrocorticografie (ECoG) wordt Single Pulse Electrical Stimulation (SPES) uitgevoerd om bij te dragen aan het bepalen van het epileptogene gebied, en om het onderliggende hersennetwerk in kaart te brengen…

RESQUE study

Resective Epilepsy Surgery, QUality of life and Economic Evaluation. Dit betreft een gecombineerde neurologie / neurochirurgie prospectieve cohortstudie naar de kosteneffectiviteit van epilepsiechirurgie.