Leenregeling aanvalsdetectie stopt

EpilepsieNL zet zich al jarenlang in om aanvalsdetectie voor mensen met epilepsie mogelijk te maken. Ze doen dit o.a. door het financieren van onderzoek. Ook hebben ze de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in betrouwbare informatie op hun website over aanvalsdetectie en het geven van 1-op-1 informatie en advies aan de telefoon.

In 2023 is mede door hun inzet de module aanvalsdetectie in de NVN-zorgrichtlijnen voor epilepsie herzien en aangescherpt. Hierdoor konden ze eind 2023 het dossier voor de vergoeding van aanschaf voor nachtelijke aanvalsdetectie bij Zorginstituut Nederland (ZiN) indienen.

Stoppen leenregeling
EpilepsieNL maakte het tot 29 februari 2024 mogelijk om bij geselecteerde leveranciers een apparaat 3 maanden uit te proberen via de ‘Leenregeling aanvalsdetectie-apparatuur’. De kosten voor de leenperiode werden betaald door EpilepsieNL. Dit werd helaas te duur en de privacy kon niet gegarandeerd worden. Inmiddels hebben twee leveranciers van aanvalsdetectie apparatuur een eigen regeling gemaakt voor het uitproberen van apparatuur. U kunt met hen contact opnemen voor meer informatie over hun producten en het uitproberen ervan.

Het gaat om:

Hoewel EpilepsieNL dus stopt met de leenregeling blijven ze zich inzetten om aanvalsdetectie onder de aandacht te brengen en te houden.

  • De informatie over aanvalsdetectie blijft beschikbaar via de website. Op de website worden de mogelijkheden bij de leveranciers vermeldt.
  • Ook kunnen mensen met vragen nog steeds terecht bij De Epilepsielijn of bij de helpdesk op woensdagochtend: 06 53 359 180.
  • Daarnaast blijven ze investeren in onderzoek naar aanvalsdetectie en volgen ze het dossier
    ‘vergoeding via de zorgverzekeraars’ bij ZiN.

Meer uit deze categorie:

Epilepsiescholingen.nl

Epilepsiescholingen.nl brengt alle scholingen, cursussen en e-learnings op het gebied van epilepsie samen op één handig platform.

Lees meer
Epilepsie nr 4: themanr

Van focus naar netwerk voor de behandeling van epilepsie, een paradigmashift? Het wordt al vele jaren herhaald: epilepsie is een netwerkstoornis. Het bleef lang bij woorden, maar nu wordt er daadwerkelijk handen en voeten gegeven aan het behandelen van epilepsie als...

Lees meer
Medicijntekorten

Het komt steeds vaker voor dat er problemen zijn met de levering van medicijnen. Een medicijn is dan tijdelijk niet of minder beschikbaar. Hoe ontstaat een medicijntekort? En wat wordt er gedaan bij het CBG om medicijntekorten te voorkomen? Hiervoor heeft het CBG een...

Lees meer
Topiramaat

Op basis van nieuw onderzoek heeft het EMA-veiligheidscomité in oktober 2023 geadviseerd om de blootstelling aan topiramaat van ongeboren kinderen te voorkomen (bericht EMA). In de richtlijn is dit advies overgenomen: Geef geen valproaat en...

Lees meer
Oproep eerste subsidieronde

Nationaal Plan Hoofdzaken start de eerste subsidieronde. Heeft u beschikbare kennis of een ‘best practice’ in de zorg voor mensen met hersen- en/of psychische aandoeningen? Dan kunt u vanaf nu subsidie aanvragen voor het versneld realiseren van de implementatie...

Lees meer
Epilepsie – nr 1 2023

In dit nummer van ‘Epilepsie’ een diversiteit aan bijdragen. Onder andere een casuïstiekbijdrage over insulaire epilepsie, een bijdrage over genetische oorzaken van epilepsie en bijdragen over de relatie tussen de ziekte van Alzheimer en epilepsie.

Lees meer
Update Vigabatrine

Op dit moment zijn er volgens Farmanco (KNMP) twee mogelijkheden tot import via reguliere kanalen, waarbij het wel onduidelijk is hoeveel en wanneer er Vigabatrine 500mg tabletten binnenkomen.  De volgende producten kunnen worden geïmporteerd: Sabril 500 mg...

Lees meer
Oratie dr. M. Zijlmans

Wij feliciteren dr. M. Zijlmans. Zij is, bij besluit van het college van bestuur per 1 april 2022 benoemd tot hoogleraar bij de faculteit Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van de ‘Geavanceerde neurofysiologie bij...

Lees meer
Cannabidiol wordt vergoed

Er is overeenstemming bereikt, de Staatscourant publiceert dat cannabidiol (epidyolex) per 1 december 2022 in het GVS is opgenomen en vergoed wordt met de voorwaarde:uitsluitend voor een verzekerde die cannabidiol gebruikt als adjuvante therapie bij...

Lees meer
Update leidraad verantwoord wisselen medicijnen

De Leidraad Verantwoord Wisselen Medicijnen is geactualiseerd. Daartoe hebben de betrokken partijen gezamenlijk besloten. In deze nieuwe versie is de Oranje Categorie van een update voorzien. Voorts is een bijlage opgenomen over retardpreparaten en lokaal werkende...

Lees meer
Denk mee over Epilepsie-onderzoek

De afgelopen twintig jaar heeft EpilepsieNL 86 wetenschappelijke onderzoeken toegekend en afgerond. Op dit moment lopen er 21 onderzoeken naar epilepsie. Toch is er nog veel onbekend over epilepsie. En daarom blijft onderzoek naar de aandoening zo belangrijk!...

Lees meer
‘Epilepsie’ september

'Epilepsie, periodiek voor professionals' van september 2023 is gepubliceerd op www.epilepsiejournal.nl. Het EEG (elektro-encefalogram) is een belangrijk hulpmiddel bij het opsporen van de bron van epilepsie. De EEG-activiteit die samenhangt met een epileptische...

Lees meer