Nederlandse Liga

Nederlandse Liga tegen Epilepsie

Sectie Wetenschappelijk Onderzoek (SWO)

Platform ter stimulering van wetenschappelijk epilepsieonderzoek en ter bevordering van de onderlinge contacten tussen onderzoekers.

Netwerk Epilepsie Zorg (NEZ)

Netwerk van Epilepsieverpleegkundigen die een bijdrage leveren aan een optimale behandeling en begeleiding van mensen met epilepsie.

Werkgroep Nervus Vagus Stimulatie

De landelijke werkgroep NVS bestaat uit medische professionals die betrokken zijn bij de NVS behandeling in Nederland.