Epilepsie, periodiek voor professionals December 2021

Jaargang 19, nummer 4

Dit is het eerste nummer van ‘Epilepsie’ dat via het open access platform OpenJournals.nl wordt aangeboden. Het is het jaarlijks terugkerende themanummer, dat u ook per post krijgt, met een duidelijke uitleg hoe u zich kunt registreren, zodat u in de toekomst direct toegang hebt tot de digitale uitgave van ‘Epilepsie’.

Het thema is dit jaar “Precisiegeneeskunde bij epilepsie”. Kees Braun (hoogleraar kinderneurologie) legt uit waarom we beter kunnen spreken van precision medicine in plaats van bijvoorbeeld personalized medicine of targeted treatment. Dit geldt met name voor epilepsie, omdat uitingsvormen en behandeling hiervan specifiek zijn voor de individuele patiënt. Wat ook blijkt uit de overige bijdragen, met voorbeelden van zeldzame vormen van epilepsie, die moeilijk te diagnosticeren en behandelen zijn, maar ook van steeds vaker voorkomende vormen, zoals epilepsie bij ouderen als gevolg van een beroerte. Wilt u meedoen aan de succesvolle transitie naar open access, laat dit dan weten aan de redactie.

Pauly Ossenblok (hoofdredacteur)
p.p.w.ossenblok@tue.nl

Klik hier om het tijdschrift te openen...


One size doesn't fit all!

Door: Kees Braun (k.braun@umcutrecht.nl), kinderneurologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Precision medicine, personalized medicine en targeted treatment: termen met een deels overlappende betekenis, allen verwijzend naar een groeiend besef in de geneeskunde: one size doesn’t fit all. Wat betekent dit voor onze epilepsiezorg?

Klik hier...


Prognose, follow-up en behan-delkeuze bij kinderen met tubereuze sclerose en epilepsie

Door: Floor Jansen (f.e.jansen@umcutrecht.nl ), kinderneurologie hersencentrum UMC Utrecht, en Marie Claire de Wit (m.c.y.dewit@erasmusmc.nl), kinderneurologie en ENCORE expertisecentrum, Erasmus MC Sophia

Patiënten en ouders van kinderen bij wie de diagnose tubereuze sclerose complex gesteld wordt, worden geconfron-teerd met een onzekere toekomst, waarbij er een hoog risico is op de ontwikkeling van epilepsie, een ontwikkelings-achterstand en gedragsproblemen. In deze bijdrage worden de prognose en de keuze van behandeling gedurende het ziekteverloop van kinderen met het tubereuze sclerose complex besproken.

Klik hier...


Intra-operatieve elektrocorticografie bij tumorgerelateerde epilepsie

Door: Sem Hoogteijling (S.Hoogteijling@umcutrecht.nl), Technische Geneeskunde, en Dongqing Sun  (D.Sun-3@umcutrecht.nl), Neurologie en Neurochirurgie, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Bij patiënten met een tumorgerelateerde epilepsie kan een operatie overwogen worden met als doel de behandeling van refractaire epilepsie, de verbetering van de oncologische prognose of voor oncologische diagnostiek. Gegeven  dat het epileptogene weefsel niet alleen in de tumor zit maar vaak juist ook daaromheen, is een patiënt-specifieke pre-operatieve planning essentieel voor deze operatie. Intra-operatieve elektrocorticografie kan deze persoonlijke aanpak bieden door de hersenactiviteit direct op de cortex te meten.

 

Klik hier...


Netwerkactiviteit in een gekweekt hersenbiopt: Hoe analyseer je dat?

Door:

  1. Michel Hu; Humane Genetica en Neurologie, Leids Universitair Medisch Centrum
  2. Kim Rijkers; Neurochirurgie, School for Mental Health and Neuroscience en Academisch Centrum voor Epileptologie, MUMC+
  3. Jim Dings; Neurochirurgie, School for Mental Health and Neuroscience en Academisch Centrum voor Epileptologie, MUMC+
  4. Olaf Schijns; Neurochirurgie, School for Mental Health and Neuroscience en Academisch Centrum voor Epileptologie, MUMC+
  5. Arn van den Maagdenberg; Humane Genetica en Neurologie, Leids Universitair Medisch Centrum
  6. Regina Luttge; Neuro-Nanoscale Engineering, Mechanical Engineering/Microsystems, Institute for Complex Molecular systems, Technische Universiteit Eindhoven
  7. Govert Hoogland (g.hoogland@maastrichtuniversity.nl); Neurochirurgie, School for Mental Health and Neuroscience en Academisch Centrum voor Epileptologie, MUMC+
  8. Jean-Philippe Frimat (j.p.m.s.frimat@lumc.nl); Humane Genetica en Neurologie, Leids Universitair Medisch Centrum, Neurochirurgie, School for Mental Health and Neuroscience en Neuro-Nanoscale Engineering, Mechanical Engineering/Microsystems, Institute for Complex Molecular systems, Technische Universiteit Eindhoven

Analyse van grote hoeveelheden data om daarmee verbanden te kunnen leggen, bijvoorbeeld verbanden binnen een netwerk van neuronen, is door recente technische ontwikkelingen (snellere computers, ontwikkeling van algoritmen, etc.) toegankelijker geworden voor onderzoekers. Onderstaande beschrijft een systeem voor de acquisitie en analyse van netwerkactiviteit in een gekweekt hersenbiopt. 

 

Klik hier...


Epilepsiechirurgie: psychiatrische ontwikkelingsproblemen bij kinderen

Door: Eveline Hagebeuk (ehagebeuk@sein.nl), kinderneurologie, Lydia van den Berg, klinische neuropsychologie, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, locatie Zwolle

Aan de hand van een tweetal cases wordt het voorkomen van psychiatrische ontwikkelingsproblemen bij kinderen met epilepsie besproken, en de veranderingen hierin na epilepsiechirurgie. Ook wordt een relatie gelegd met de preoperatieve psychiatrische problematiek van het kind. De cases illustreren het belang om in het epilepsiechirurgietraject, naast de algehele ontwikkeling, ook de (psychiatrische) risicofactoren in kaart te brengen en te begeleiden.

Klik hier...


De Noordzeeziekte, een unieke progressieve myoclonus epilepsie

Door: Roald Lambrechts en Sjoukje Polet, Marina de Koning-Tijssen, Tom de Koning (t.j.de.koning@umcg.nl). Expertisecentrum Bewegingsstoornissen Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen

De zogenaamde Noordzeeziekte is een zeer zeldzame progressieve myoclonus epilepsie, met een uniek fenotype en, vergeleken met de meeste andere progressieve myoclonus epilepsieën, een zeer vroeg debuut rond het tweede levensjaar met een langzaam progressief verloop. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de genetische en pathofysiologische rol van de causale mutatie in het GOSR2 gen en worden enkele aspecten van de behandeling besproken.

Klik hier...


Pyridoxine Afhankelijke Epilepsie

Door: Levinus Bok (l.bok@mmc.nl), kindergeneeskunde, Màxima Medisch Centrum, Veldhoven

Pyridoxine afhankelijke epilepsie is een zeer zeldzame vorm van epilepsie die zich openbaart in de eerste uren na de geboorte. Als een pasgeborene met aanhoudende epilepsie ondanks toediening van meerdere anti-epileptica reageert op pyridoxine is dat bij uitstek een voorbeeld van succesvolle precisiegeneeskunde. Deze bijdrage beschrijft een Nederlands onderzoek naar de zeldzame stofwisselingsziekte die deze epilepsievorm veroorzaakt.

 

Klik hier...


Medicamenteuze behandeling van de oudere patiënt met epilepsie

Door: Emmeke Wammes-van der Heijden (evdheijden@viecuri.nl), klinische farmacie, VieCuri Medisch Centrum, Venlo; Anneke Rampen (rampena@kempenhaeghe.nl), neurologie, Kempenhaeghe, locatie Oosterhout

De diagnosestelling van epilepsie bij de oudere patiënt is minder voor de hand liggend omdat de oorzaak (onderliggende etiologie) en het klinische beeld af kunnen wijken. De medicamenteuze behandeling van deze patiënten vereist daarom speciale aandacht. De balans tussen effectiviteit en bijwerkingen bij ouderen, veranderingen in farmacokinetiek en -dynamiek, co-morbiditeit en polyfarmacie beïnvloeden de keuze en dosering van het anti-epilepticum. 

 

Klik hier...


Een onderzoek naar post-stroke epilepsie

Door: Rob Rouhl (r.rouhl@mumc.nl), neurologie, Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+, Maastricht

Op 16 april 2021 promoveerde Julia van Tuijl aan de Universiteit Maastricht op het proefschift Post-stroke epilepsy. Haar klinisch gerichte onderzoek geeft nieuwe inzichten in de epilepsie zoals deze kan ontstaan na een beroerte  (herseninfarct of hersenbloeding), de post-stroke epilepsie.

 

Klik hier...


‘Epilepsie’ 100% open access

Door: Pauly Ossenblok en Janny Niessen, redactie ‘Epilepsie’, Houten

‘Epilepsie’ wordt vanaf nu in open access uitgegeven. Open access zorgt ervoor dat epilepsieonderzoek toegankelijker wordt voor een breder publiek en draagt daarmee bij aan de zichtbaarheid hiervan. Het platform OpenJournals biedt ‘Epilepsie’ online aan via de URL www.epilepsiejournal.nl.

 

Klik hier...