Epilepsie, periodiek voor professionals juni 2020

Psychogene niet-epileptischeaanvallen: verschillen in semiologie, maar ook in etiologie?

Christoph Dietze en Jurgen Schelhaas

In deze rubriek wordt het fenomeen ‘psychogene niet epileptische aanvallen’ (PNEA) belicht vanuit twee verschillende perspectieven. Er is een bijdrage over een diagnostiekprogramma dat bedoeld is om snel tot een adequate diagnose te komen, omdat het vroeg stellen van de diagnose

de kans op een gunstige prognose verhoogt. In een tweede bijdrage gaat het om de kenmerken van PNEA bij patiënten met een verstandelijke beperking. In beide bijdragen staat de etiologie van PNEA ter discussie.

 


Psychogene niet-epileptische aanvallen: diagnostiekprogramma SEIN

Anne Marthe Meppelink en José Polet

Psychogene niet-epileptische aanvallen of PNEA is wellicht de meest voorkomende vorm van een functionele neurologische stoornis of conversie en het onderscheid met epileptische insulten is vaak lastig te maken. Bovendien komt PNEA vaak (10-15%) voor als comorbiditeit bij patiënten met epilepsie. Een multidisciplinaire benadering met betrokkenheid van neuroloog, klinisch neurofysioloog en psycholoog leidt in een ruime meerderheid tot een diagnose en behandeladvies.


Kenmerken van psychogene niet-epileptische aanvallen bij mensen met een verstandelijke beperking

Alexandra Haenen, Richard Lazeron, Jans van Ool, Francesca Snoeijen-Schouwenaars en Nynke Bodde

Psychogene niet-epileptische aanvallen worden in de praktijk herkend bij mensen met een verstandelijke beperking, maar zijn in de literatuur onderbelicht. In een kleinschalige studie vonden we - naast een psychologische kwetsbaarheid - aanwijzingen voor uitlokkende en in stand houdende factoren van PNEA bij de doelgroep verstandelijke beperking. Door de omgang van de omgeving met de aanvallen hierop aan te passen kan veel winst worden geboekt.


Afscheid van vele jaren ‘Historische wetenswaardigheden'

Pauly Ossenblok en Patricia Pennink

Paul Eling (cognitief neuropsycholoog, Donders Centre for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud Universiteit, Nijmegen) en Willy Renier (emeritus hoogleraar Epileptologie) hebben na meer dan 18 jaar een punt gezet achter hun bijdragen aan de rubriek ‘Historische wetenswaardigheden’ in het blad van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie. Hier een terugblik.


Epilepsiezorg in Aruba

Louis Wagner

Aruba kampt al jaren met een tekort aan medisch specialisten. In het verleden was er een vaste groep neurologen die vanuit Nederland het chronisch tekort aan neurologen op het eiland opvulden. Zo is het ook bij mij begonnen; sinds 2012 neem ik als neuroloog jaarlijks twee tot drie weken waar op Aruba. Nu ben ik nog de enige neuroloog met speciale aandacht voor de epilepsiezorg op Aruba.


Covid-19 en epilepsie

Dit document is tot stand gekomen na het verzoek van de Nederlandse Verening voor Neurologie om informatie over Covid-19 in relatie met epilepsie bekend te maken, en is terug te vinden op de website van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie (www.epilepsieliga.nl). Voor vragen, opmerkingen of eventuele aanvullingen kunt u contact opnemen met Prof. dr. Marian Majoie, voorzitter van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie.


Epilepsie voor professionals, juni 2020

Klik hier...