Epilepsie, periodiek voor professionals maart 2020

Het belang van meer openheid over SUDEP

Roland Thijs, Marian Majoie

 

Sudden Unexpected Death in Epilepsy (SUDEP) staat wereldwijd meer en meer in de belangstelling. Onderzoek laat zien dat patiënten er graag meer van willen weten en dat er maatregelen zijn om het risico te beperken, zoals een betere therapietrouw, uitbreiding van de behandeling van de epilepsie of meer nachtelijk toezicht. Het is daarom wenselijk dat SUDEP laagdrempelig besproken wordt.


Na de diagnose epilepsie: ‘bouwen’ aan herstel

Jolanda van Omme-van Laarhoven, Sanne-Marije van der Starre, Franca Thijssen, Laura de Ceuster

 

Epilepsie kan een behoorlijke impact hebben op iemands leven en diegene ernstig uit balans brengen. Aan de hand van een casusbeschrijving wordt besproken hoe de Yucelmethode, vanuit een visie op herstelondersteunende zorg, helpend kan zijn bij het vinden van een balans in het omgaan met epilepsie.


Hebben kinderen met Dravetsyndroom inmiddels betere vooruitzichten?

Boudewijn Gunning

 

Het Dravetsyndroom is een ernstig epilepsiesyndroom dat meestal in het eerste levensjaar tot uiting komt en moeilijk te behandelen is. De eerste aanvallen zijn typisch langdurige, door koorts uitgelokte aanvallen. Naderhand treden verschillende aanvalstypen zonder geassocieerde koorts op.


Het Dravetsyndroom: van paradox tot therapie

Elise van Wijk, Else Tolner, Arn van den Maagdenberg, Nico Jansen, Roland Thijs  

 

Het Dravetsyndroom is een ernstige epileptische encefalopathie bij jonge kinderen. Het merendeel van de patiënten heeft een mutatie in het SCN1A gen dat codeert voor een onderdeel van het natriumkanaal NaV1.1. Diermodellen tonen aan dat dergelijke mutaties leiden tot een verminderde functie van inhiberende neuronen, resulterend in verminderde remming van exciterende neuronen. Deze bevinding biedt, naast inzicht in de pathogenese van het Dravetsyndroom, een aangrijpingspunt voor therapie.


Fenfluramine als nieuwe behandeloptie bij het syndroom van Dravet

Lieven Lagae

 

Het syndroom van Dravet is een zeer ernstig epilepsiesyndroom met tot voor kort weinig effectieve behandelopties. Daar komt verandering in. Placebo-gecontroleerde studies met cannabidiol (Epidiolex®) en fenfluramine (Fintepla®) tonen een zeer goed effect op de convulsieve aanvallen van patiënten met het Dravetsyndroom. Het is nu wachten op de finale goedkeuring door FDA en EMA vooraleer deze nieuwe anti-epileptica beschikbaar komen.

 


Slaapstoornissen en epilepsie: is het van belang?

Viviane van Kasteel

 

Het is bekend dat mensen met epilepsie vaker slaapproblemen hebben dan mensen zonder epilepsie. Daarnaast kunnen nachtelijke aanvalsgewijze slaapstoornissen moeilijk te onderscheiden zijn van epileptische aanvallen. Ook kan behandeling van epilepsie invloed hebben op de slaap. Het is van belang om deze complexe relatie tussen epilepsie en slaap te onderkennen bij mensen met epilepsie.


Epilepsie en het hart: hoe kunnen we SUDEP beter begrijpen en voorkomen?

Roland Thijs

Op 16 oktober 2019 promoveerde Marije van der Lende aan de Universiteit Leiden op haar proefschrift getiteld ‘Epilepsy and cardiac arrhythmias: understanding and preventing SUDEP’. Van der Lende toont aan dat screening naar postictale ritmestoornissen bij hoog risico-groepen niet effectief is, maar dat het optimaliseren van het nachtelijk toezicht wel een effectief middel is om de kans op overlijden te verminderen.


Epilepsie speelt bescheiden rol als oorzaak van gedragsproblemen bij patiënten met een verstandelij

Jurgen Schelhaas, Francis Tan

 

Op 9 oktober 2019 promoveerde Francesca Snoeijen-Schouwenaars aan de Universiteit Maastricht op haar proefschrift ‘Diagnostic, Neuropsychiatric and Therapeutic considerations in Epilepsy and Intellectual Disability - medical perspectives’. In het proefschrift wordt het onderzoek naar het complexe samenspel tussen epilepsie en gedrags- en stemmingsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking beschreven. De verstandelijke beperking lijkt meer invloed te hebben op de gedragsproblemen dan de epilepsie.


Voor en na epilepsiechirurgie: achterstand in sociale ontwikkeling

Aag Jennekens-Schinkel, Onno van Nieuwenhuizen

 

Olga Braams promoveerde op 9 mei 2019 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Social matters. Before and after epilepsy surgery in children. In haar onderzoek werden de volgende vragen gesteld, die ten grondslag liggen aan dit proefschrift. Was de operatie een kantelpunt in de ontwikkeling van sociaal functioneren, als basis van cognitieve maar ook affectieve ontwikkeling? Konden bepalende invloeden vastgesteld worden?

 


Epilepsiechirurgie in Semarang

Pauly Ossenblok

 

In deze bijdrage een korte impressie van het epilepsiechirurgieprogramma in het Dr. Kariadi ziekenhuis in Semarang. Dit is het enige ziekenhuis in Indonesië waar patiënten met epilepsie worden geopereerd. Voor de ontwikkeling van expertise wordt gestreefd naar uitbreiding van samenwerking met landen waar veel ervaring is met (invasief ) prechirurgisch onderzoek dat kan leiden tot aanvalsvrijheid na een resectie, zoals in Nederland.


Epilepsie, periodiek voor professionals, maart 2020

Klik hier om het tijdschrift te openen.