Epilepsie, periodiek voor professionals september 2019

Een mechanisme voor (post-)ictale apneus

Nico Jansen, Roland Thijs, Arn van den Maagdenberg, Else Tolner

 

Er is toenemend bewijs voor een belangrijke rol voor apneus in de pathofysiologie van sudden unexpected death in epilepsy. Recent preklinisch onderzoek beschrijft een potentieel mechanisme voor (post-)ictale apneus.


Bloedvaten en epilepsie

Robrecht Raedt, Erwin van Vliet

De ontdekking dat er een speciale barrière aanwezig is tussen de hersenen en het bloed werd in het begin van de twintigste eeuw gedaan door Ewald Franke (een student werkzaam in de groep van Nobelprijswinnaar Paul Ehrlich) en Edwin Ellen Goldmann. Goldmann verbaasde zich over het feit dat na een lumbale injectie met een tripaanblauwoplossing het ruggenmerg en de hersenstam blauw kleurden, terwijl de kleine en grote hersenen geen blauwkleuring vertoonden.


Herstel van lekkende bloedvaten in de hersenen als nieuwe therapie voor epilepsie?

Diede Broekaart, Jan Gorter, Eleonora Aronica, Erwin van Vliet

 

Lekkage van bloedvaten in de hersenen door ontstekingsreacties en veranderingen van de extracellulaire matrix kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en instandhouding van epilepsie. Herstel van bloed-hersenbarrière-lekkage door het remmen van ontstekingsreacties en specifieke eiwitten in de extracellulaire matrix kan daarom een nieuwe therapie zijn voor epilepsie.


Epileptische aanvallen in een ratmodel voor hersenbloeding

Charlotte Germonpré, Robrecht Raedt

 

Het optreden van een hersenbloeding is een risicofactor voor het ontwikkelen van epilepsie. Tot op heden zijn er weinig preklinische studies die het mechanisme van aanvallen na een hersenbloeding onderzoeken. Het doel van deze studie was het ontwikkelen van een diermodel dat spontane aanvallen vertoont na een hersenbloeding. Met behulp van een dergelijk model kan het effect van deze aanvallen op functionele uitval en secundaire hersenschade onderzocht worden.


Wakkere hersenchirurgie voor epilepsie: preventie van taalstoornissen?

Luuke de Joode, Roel Haeren, Marc Hendriks, Jim Dings, Govert Hoogland, Vivianne van Kranen-Mastenbroek, Danny Hilkman en Olaf Schijns

 

Tijdens een wakkere hersenoperatie worden hersengebieden in kaart gebracht die betrokken zijn bij taalfuncties. In een onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan, werden van patiënten die in aanmerking kwamen voor epilepsiechirurgie de expressieve en receptieve taalfunctie en de aanvalsfrequentie pre- en postoperatief onderzocht. De resultaten tonen dat deze operatietechniek leidt tot een hoge kans op complete aanvalsvrijheid zonder verslechtering van taalfunctie.


Dieter Janz en zijn bijdrage aan de klinische kennis van kleine aanvallen

Willy Renier en Paul Eling

 

Het begrip ‘Petit Mal’, oorspronkelijk een Franse term die gedurende vele jaren in de internationale epilepsieliteratuur werd gebruikt, is tegenwoordig obsoleet omdat de uitdrukking alleen maar iets zegt over de zichtbare duur van een aanval. Een grote stap vooruit in de kennis over en de indeling van deze kleine aanvallen kwam door de gedegen klinische observaties van de Duitse neuroloog Dieter Janz (1920-2016).


Genotyperen en fenotyperen van epilepsie bij kinderen

Petra Callenbach, Patrick Rump

 

Op woensdag 5 december 2018 promoveerde Danique Vlaskamp aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift Genotyping and phenotyping epilepsies of childhood 1 Haar proefschrift bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de opbrengst van genetisch onderzoek beschreven, zowel vanuit het perspectief van artsen als van patiënten en hun ouders. In het tweede deel worden genotype-fenotype correlatiestudies beschreven.


Vertaallijst en afkortingen ILAE classificatie 2017

Jorien van Hoey Smith, Janita Glastra-Zwiers, Claudia Kamsma-Moerman, Bianca Berghuis, Fieke Cox

 

In 2017 verscheen de nieuwe ILAE epilepsieclassificatie (Scheffer et al., 2017), die mede dankzij de aandacht die hieraan werd besteed in dit blad (Roelfsema et al., 2017) en tijdens presentaties bij nascholingen, inmiddels algemeen bekend is bij neurologen.


Epilepsiezorg in Tanzania

Marieke Dekker, Machiel Zwarts

 

In Tanzania zijn in het verzorgingsgebied van het Kilimanjaro Christian Medical Centre, dat even groot is als Nederland, vier neurologen klinisch werkzaam. De epilepsiezorg is navenant onderbedeeld, het percentage patiënten met epilepsie dat niet behandeld wordt ligt tussen de 70 en 90%. In deze bijdrage wordt de achtergrond van de epilepsiezorg  in deze regio nader toegelicht.


Epilepsie, periodiek voor professionals september 2019

Klik hier om het tijdschrift te openen