Epilepsie, periodiek voor professionals december 2010

Actueel

Hans Berger Kliniek vijftig jaar

Piet Voskuil

In november 1960 werden de eerste patiŽnten met epilepsie opgenomen in het Medisch Centrum De Klokkenberg in Breda. Nu vijftig jaar later een terugblik op de ontwikkelingen.


CasuÔstiek

Een volwassen patiŽnt met bijzondere aanvallen

Saskia Ebus

In deze bijdrage wordt een patiŽnt beschreven met het zeldzame Glut1-deficiŽntie syndroom. Dit syndroom gaat gepaard met de medicatieresistentie epilepsie die potentieel goed behandelbaar is met een ketogeen dieet. De paroxysmale niet-epileptische verschijnselen van de betreffende patiŽnt bleken te verminderen na het innemen van dextrose en andere dieetmaatregelen.


Wetenschappelijk onderzoek

Genexpressie in diermodellen van epilepsie

Govert Hoogland

Genetisch onderzoek in diermodellen van epilepsie beperkt zich niet meer tot de werking van een enkel gen in een knockout of transgene muis. Recente technische ontwikkelingen maken het mogelijk om bijvoorbeeld de aanvalsdrempel of epileptogenese vanuit een polygenetisch perspectief te bestuderen.


Genen die zijn betrokken bij koortsconvulsies van muizen

Ellen Hessel

Circa 4 procent van de kinderen tussen de zes maanden en vijf jaar krijgen wanneer zij koorts hebben convulsies. Deze koortsconvulsies zijn meestal onschuldig. 30 tot 40 procent van de koortsconvulsies zijn complex, dat wil zeggen dat deze langer duren en binnen 24 uur meer dan ťťn keer voorkomen. Het doel van het hier beschreven onderzoek was om bij muizen genen op te sporen die bijdragen aan de gevoeligheid voor koortsconvulsies.


Microarray-studies bij epileptische ratten indiceren nieuwe therapeutische strategieŽn

Jan Gorter

Een microarray is een relatief nieuwe methode om tegelijkertijd de expressie van duizenden genen in een stukje weefsel te bepalen. Door deze techniek toe te passen op een diermodel werd gevonden dat met name ontstekingsgerelateerde genen veranderen tijdens epileptogenese. Dit resultaat kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden.


Historische wetenswaardigheden

De studies van Kussmaul en Tenner; de eerste dierexperimentele modellen voor epilepsie

Paul Eling en Willy Renier

Dierexperimentele modellen voor epilepsie kenden in het midden van de negentiende eeuw een grote bloei. Een van de onderzoekslijnen, met grote impact in die tijd, richtte zich op het zuurstoftekort van de hersenen als verklaring voor een epileptische aanval. De Duitse internist Adolf Kussmaul verrichtte met zijn collega Adolf Tenner een uitgebreid onderzoek bij konijnen, dat als een Ďlandmark studyí voor deze anoxie-theorie kan worden gezien.


Verantwoorde epilepsiezorg

Risicosport en epilepsie

Gemma Vonk

Tegenwoordig nemen mensen met epilepsie deel aan alle soorten sport en activiteiten. Zij vragen behandelaars naar hun mogelijkheden op dit gebied en welke risicoís zij lopen. Het gevaar is sterk afhankelijk van de activiteit en de omstandigheden. Duiken, parachutespringen en klimmen worden in het algemeen beschouwd als het meest risicovol, gevolgd door andere sporten die met hoogte, snelheid of water te maken hebben. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van verschillende sporten, hun risicoís in relatie met epilepsie en aanbeveling hoe daar mee om te gaan.


Proefschriftbesprekingen

Verbeteringen in neonatale hersenbewaking na perinatale asfyxie

Gerhard Visser

Op 2 september 2010 promoveerde Joseph Cherian Perumpillichira aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam op zijn proefschrift getiteld ĎImprovements in neonatal brain monitoring after perinatal asphyxia2í. In het eerste gedeelte van dit proefschrift wordt het fenomeen van neonatale aanvallen na asfyxie beter in kaart gebracht en de relatie met onderliggende hersenschade verduidelijkt. Het tweede gedeelte beschrijft een nieuwe methode van automatische detectie van neonatale aanvallen tijdens continue EEG-registratie.


Ingezonden berichten

Generiek of merkmedicatie?

Gerrit-Jan de Haan

Er is toenemende onrust over het switchen van medicatie. Voorheen ging het om de overgang van merkmedicatie naar generieke middelen, waarbij er twijfel kon zijn aan de kwaliteit van de generieke vervangers. Op het moment lijkt er over de kwaliteit meestal geen discussie te bestaan, maar zijn er nog genoeg redenen voor bezorgdheid. Bij het behandelen van epilepsie is continuÔteit een groot goed. Iemand die aanvalsvrij is geworden op een bepaald middel zal niet graag overstappen naar iets anders, ook al verzekert men dat het dezelfde stof bevat. De gevolgen van een nieuwe aanval kunnen enorm zijn, denk aan een trauma als gevolg van een aanval, het verlies van het rijbewijs, of aan de aanslag op het zelfvertrouwen van de patiŽnt en zijn omgeving.


Het tijdschrift kunt u hieronder openen

Epilepsie, periodiek voor professionals (juni 2011)