Epilepsie, periodiek voor professionals maart 2004

Actueel

Primidon (Mysoline®) eind 2004 niet meer verkrijgbaar

Monique Veendrick, hoofdbehandelaar lang verblijf-kinderen, arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) Epilepsiecentrum Kempenhaeghe.

Primidon zal uit de handel worden genomen, omdat de levering niet meer kostendekkend is. In een brief van 7 november 2003 laat AstraZeneca weten dat Mysoline® nog leverbaar is tot eind 2004. Met het oog hierop zal de behandelaar nu in overleg moeten treden met de patiënt over mogelijke alternatieven.


Verpleegkundige epilepsiezorg, een specialisatie op zich!

Marion van Ool, verpleegkundig specialist, Epilepsiecentrum Kempenhaeghe.

De verpleegkundige epilepsiezorg functioneert in een verpleegkundig beroepsdomein met specifieke taken en competenties. Zijn deze verpleegkundigen zoveel anders in vergelijking met generieke verpleegkundigen en wie bepaalt dit? In Kempenhaeghe werd een eerste aanzet gegeven voor een beroepsdeelprofiel van de verpleegkundige epilepsiezorg.


Casuïstiek

De rol van het maatschappelijk werk in de behandelingen van epilepsie

Kees Kappers, maatschappelijk werk, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Zwolle en Willy Renier, neurologie, Universitair Medisch Centrum, Nijmegen.

Het Maatschappelijk Werk (MW) binnen een Epilepsiecentrum is een gespecialiseerde vorm van hulpverlening. De maatschappelijk werker begeleidt cliënten bij de specifieke problemen die het hebben van epilepsie met zich mee kan brengen. Deze problemen kunnen zich voordoen op het werk, in de vrije tijd, binnen relaties of het gezin of kunnen te maken hebben met acceptatie. Aan de hand van een casus wordt een beeld geschetst, hoe complex de vraagstelling kan zijn en wat het MW van een epilepsiecentrum kan bieden.


Wetenschappelijk onderzoek

Leerstoornissen bij epilepsie: dit vraagt om aandacht

Cees van der Linden, oud directeur van De Berkenschutse, school voor kinderen met epilepsie in Heeze.

Het is nog niet zo lang geleden dat men intuïtief en zonder meer dacht dat er een directe relatie was tussen epilepsie en tegenvallende leerprestaties. Allerlei hypotheses zwierven rond in de medische, paramedische en onderwijskundige circuits.


Kinderen met idiopathische of cryptogene epilepsie: cognitie en gedrag

Aag Jennekens-Schinkel, Kim J. Oostrom, Heleen van Teeseling, Anneke Smeets-Schouten en Boudewijn A.C. Peters. Neuropsychologie voor Kinderen en Jeugdigen en Kinderneurologie, Universitair Medisch Centrum, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht.

Voor kinderen met idiopathische of cryptogene epilepsie is de prognose van de aanvallen weliswaar gunstig, maar op de gebieden van cognitie en gedrag zijn deze kinderen al bij de diagnose verhoogd kwetsbaar, vooral door omgevingsfactoren, zoals de manier waarop de ouders en het kind omgingen met de diagnose epilepsie en de aanwezigheid van  gezinsproblemen.


Kinderen met idiopathische of cryptogene epilepsie: wie behoeven aandacht?

Kim J. Oostrom, Aag Jennekens-Schinkel, Heleen van Teeseling, Anneke Smeets-Schouten
en Boudewijn A.C. Peters. Neuropsychologie voor Kinderen en Jeugdigen en Kinderneurologie, Universitair Medisch Centrum, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht.

Het is onvoldoende duidelijk waardoor het ene kind met de diagnose idiopathische of cryptogene epilepsie wel leer- en gedragsproblemen ontwikkelt en het andere kind niet. Tegenwoordig zijn de effecten van medicatie en van het epilepsieproces op zichzelf geen  geloofwaardige verklaringen meer voor cognitieve of gedragsproblemen van deze kinderen. Wij zochten uit welke kinderen risico lopen.


Kinderen met epileptiforme afwijkingen op het EEG: zelfs die behoeven aandacht

Marc P.H. Hendriks1,2 en Albert P. Aldenkamp1,3, 1 Gedragswetenschappelijke Dienst, Epilepsiecentrum Kempenhaeghe, 2 Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie, Universtiteit van Nijmegen, 3 Neurologie, Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Niet alleen epileptische aanvallen, maar ook interictale ontladingen in het EEG kunnen een negatieve invloed hebben op leren en gedrag. Vroegtijdige opsporing hiervan is van belang, om een zo adequaat mogelijke behandeling te kunnen starten.


Historische wetenswaardigheden

De historische folklore van epilepsie

Paul Eling, Nijmegen Intstitute for Cognition and Information, Biologische Psychologie, Universiteit Nijmegen.

Hoe dacht men vroeger over epilepsie? Natuurlijk was het belangrijk wat de medicus dacht, maar voor de betrokkene was en is het wellicht nog veel belangrijker wat ‘men’ er over dacht. Dit stukje gaat over de folklore van de epilepsie. Folklore is eigenlijk een engels woord bestaande uit ‘folk’ en ‘lore’, waarbij ‘lore’ staat voor: ‘de algemeen gangbare opvattingen’ of ‘traditionele kennis’.


Het tijdschrift kunt u hieronder openen

Epilepsie, periodiek voor professionals (maart 2004)