Epilepsie, periodiek voor professionals maart 2006

Actueel

Investeren in de juiste bouwstenen

Pieter Looman, wetenschapsjournalist.

Ongeveer een jaar geleden werd Joop van Gerven voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Nationaal Epilepsie Fonds. Hoe kijkt hij tegen het epilepsieonderzoek aan en wat zijn de toekomstplannen van de Adviesraad? Een eerste, korte kennismaking.


Onderwijs en epilepsie

Olaf Corten, Co÷rdinator Dienst Ambulante Begeleiding, Onderwijscentrum de Berkenschutse, Heeze.

Het onderwijs is de laatste jaren volop in ontwikkeling. Er zijn diverse beleidstrajecten uitgezet voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. De nieuwste notitie van de minister van Onderwijs heet 'Vernieuwing van de Zorgstructuren in het funderend onderwijs'. Wat is de consequentie van het beleid dat wordt uiteengezet in deze notitie voor de onderwijszorg aan leerlingen met epilepsie?


Wetenschappelijk onderzoek

Inleiding Farmaco-EEG voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en klinische diagnostiek: 'back to the

Pim Drinkenburg, Johnson & Johnson Pharmaceutical Research and Development, Beerse, BelgiŰ.


Farmaco-EEG: Vingerafdrukken voorkomen?

Tineke van Rijn, Biologische Psychologie, Radboud Universiteit Nijmegen.

Het ontwikkelen van anti-epileptica met behulp van biomarkers of vingerafdrukken blijft steken in symptoombestrijding. Nieuwe EEG-analysetechnieken stellen ons in staat om het effect van farmaca op de verstoorde hersenfuncties te bestuderen. Dit opent mogelijk de weg voor de ontwikkeling van anti-epileptica die de oorzaak van de epilepsie bestrijden.


Anti-epileptisch effect en receptor-adaptatie gemeten met EEG

Lia Liefaard en Rob Voskuyl, Leiden/Amsterdam Center for Drug Research, Leiden en Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Heemstede.

Voor evaluatie van de effectiviteit van anti-epileptica is grote behoefte aan betrouwbare, gevoelige biomarkers. Voor benzodiazepinen kan daarvoor gebruik gemaakt worden van veranderingen in het EEG. Het EEG vertelt niet alleen hoe goed een benzodiazepine aanvallen kan onderdrukken, maar ook hoe GABAA-receptoren reageren op de ontwikkeling van epilepsie.


BŔta-activiteit in het farmaco-EEG als biomarker van focale cerebrale stoornissen: 'revival of the f

Steven Claus, Dimitri Velis en Stiliyan Kalitzin, klinisch neurofysiologen en medisch fysicus, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Heemstede.

Farmacologisch ge´nduceerde bŔta-activiteit als biomarker kan een verbetering opleveren voor diagnostiek en classificatie in de epilepsiezorg als het betrouwbaar en reproduceerbaar is. Het verkrijgen van de traditionele biomarkers (interictale en ictale afwijkingen) kan een langdurig proces zijn, ondanks het gebruik van de traditionele activatiemethoden (nachtslaap deprivatie, lichtflitsprikkeling en hyperventileren). Daarom heeft het farmaco-EEG onze hernieuwde belangstelling gekregen.


Historische wetenswaardigheden

Galenus over epilepsie

Paul Eling, Biologische Psychologie, Radboud Universiteit Nijmegen.

Het belang van het werk van Galenus voor de ontwikkeling van de geneeskunde gedurende vele eeuwen is van onschatbare waarde. Ook zijn opvattingen over epilepsie vormden tot de 19e eeuw het kompas voor menig arts.


Proefschriftbesprekingen

Over 'Status Epilepticus'

Harry Meinardi, emeritus hoogleraar neurologie.

Op 28 september 2005 promoveerde Frans Scholtes bij de Radboud Universiteit te Nijmegen op zijn proefschrift: Status Epilepticus in the Netherlands. A Study on Causes, Therapy and Outcome. Het kan als een verdienste van Frans Scholtes worden gezien dat inmiddels in de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie de behandeling van Status Epilepticus volgens een vast protocol is opgenomen.


Effecten van epilepsiechirurgie op kinderleeftijd

Aag Jennekens-Schinkel, neuropsycholoog, Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht.

'NIL NOCERE' was de motivatie tot de studie waar op 1 november 2005 Ronald van Empelen op promoveerde: 'geen schade toebrengen'! Bekend is dat epilepsiechirurgie aantal en ernst van medicamenteus niet behandelbare epileptische aanvallen vermindert. Hoofdvraag van de studie was of epilepsiechirurgie het functioneren, c.q. de motoriek, schaadt.


Verantwoorde epilepsiezorg

Gedragsmedicatie bij kinderen met epilepsie

Boudewijn Gunning, neuroloog / kinder- en jeugdpsychiater, Epilepsiecentrum Kempenhaeghe, Heeze.

Methylfenidaat is met enkele voorzorgen toepasbaar bij kinderen met epilepsie en ADHD. Bij het gebruik van risperidon bij kinderen met epilepsie en een autismespectrumstoornis kunnen zich interactieproblemen voordoen. Een biopsychosociale diagnose is nodig om te kunnen inschatten of gedragsmedicatie zinvol is, een DSM-IV diagnose vormt een te magere basis.


Het tijdschrift kunt u hieronder openen

Epilepsie, periodiek voor professionals (maart 2006)