Epilepsie, periodiek voor professionals juni 2006

Actueel

Huppelen in de sociale zekerheid. De zorgverzekering.

Johan Van Parys, neuroloog en Ton Tempels, directeur Epilepsie Vereniging Nederland.

Op 1 januari 2006 is in Nederland een nieuwe zorgverzekeringswet 1 in werking getreden. In een periode waarin de overheid zich terugtrekt en meer aan de verantwoordelijkheid van de burgers wil overlaten, is dat een vrij ingrijpende gebeurtenis geworden. Begrijpelijk, want een goede bescherming tegen ziektekosten is een essentieel onderdeel van sociale zekerheid. Nu de eerste stofwolken zijn opgetrokken, kan een voorlopig beeld worden geschetst.


CasuÔstiek

Psychose en epilepsie: een casus uit de praktijk

Boudewijn Gunning, zenuwarts, Epilepsiecentrum Kempenhaeghe, Heeze. Joep Tuerlings en Willem Verhoeven, klinisch geneticus/psychiater i.o. en zenuwarts, Vincent van Gogh Instituut voor Psychiatrie, Venray.

De patiŽnte uit de casus vindt voor haar aanvallen baat bij topiramaat, maar ontwikkelt een psychose. Met het staken van de topiramaat duurt de psychose als gevolg van de toegenomen aanvalsfrequentie voort (postictale psychose). Tijdige samenwerking van neuroloog en psychiater kan in dergelijke situaties helpen de schade (aanvallen en psychose) te beperken.


Wetenschappelijk onderzoek

Geheugen: een korte inleiding

Paul Eling, neuropsycholoog, Nederlands Instituut voor Cognitie en Informatie, Radboud Universiteit, Nijmegen.

We gebruiken onze hersenen de hele dag om de dingen te doen die we zoal doen. We maken daarbij gebruik van dat wat we in het verleden geleerd hebben en tegelijk slaan we weer nieuwe ervaringen op.


Epilepsie en geheugen

Guy Vingerhoets, Laboratorium voor Neuropsychologie, Universiteit Gent.

Epilepsie kent een zeer grote klinische verscheidenheid. Ook de oorzakelijke mechanismen zijn divers. Het wekt dan ook geen verwondering dat de met epilepsie geassocieerde disfuncties van het geheugen zeer uiteenlopend zijn. In wat volgt, worden de belangrijkste bevindingen op een rij gezet en wordt het effect op het geheugen van epilepsie, aanvallen en behandeling besproken.


Epilepsiechirurgie en geheugen

Willem Alpherts, neuropsycholoog, SEIN, Heemstede.

Epilepsiechirurgie is een algemeen toegepaste techniek voor de behandeling van epilepsie. Naast de evidente voordelen van het aanvalsvrij worden, is de laatste decennia duidelijk geworden dat dit gepaard kan gaan met het inleveren van geheugenfunctie. Vooral operaties in de taaldominante (meestal linker) hersenhelft leiden tot een vergroot risico. Voor een goede voorlichting is het belangrijk te bepalen of er voorspellende factoren zijn.


De betekenis van geheugenklachten in de klinische praktijk

Marc Hendriks, neuropsycholoog, Epilepsiecentrum Kempenhaeghe, Heeze.

Veel mensen met epilepsie ervaren problemen met hun geheugen. Er blijkt echter een zeer geringe samenhang met objectief gemeten prestaties op geheugentests. Desondanks worden bij een grote groep patiŽnten met refractaire epilepsie aanwijzingen gevonden voor een verhoogd risico op geheugenstoornissen, waarbij de lokalisatie van het focus, etiologie, duur, en aanvalsfrequentie belangrijke risicofactoren zijn.


Proefschriftbesprekingen

Reorganisatie in de entorhinaalschors van de epilepstische rat

Jan Gorter, neurobioloog, Center for Neuroscience, Swammerdam Instituut voor Levenswetenschappen, Universiteit Amsterdam.

Op 28 oktober 2005 promoveerde Else Tolner op haar onderzoek naar de anatomische en functionele reorganisatie in de parahippocampale hersengebieden van de rat.1 In dit diermodel voor temporaalkwabepilepsie wordt verondersteld dat de neuropathologische veranderingen in de hersenen van de rat vergelijkbaar zijn met deze in een patiŽnt met temporaalkwabepilepsie.


Het tijdschrift kunt u hieronder openen

Epilepsie, periodiek voor professionals (juni 2006)