Epilepsie, periodiek voor professionals maart 2007

CasuÔstiek

behandeling van psychogene pseudo-epileptische aanvallen

Nettie Herrmann, gedragstherapeut, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Heemstaete, Zwolle.

De complexe problematiek van een negentienjarige vrouw met psychogene pseudo-epileptische aanvallen vereist een cognitief gedragstherapeutische behandeling waarvoor klinische opname geÔndiceerd is.


Wetenschappelijk onderzoek

psychogene aanvallen, tussen wal en schip?

Annemarie Beun, neuroloog, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Heemstede.


Psychotherapeutische interventie

Nynke Bodde, klinisch psycholoog en psychotherapeut, Kempenhaeghe, Heeze.

De psychologische diagnostiek van psychogene niet-epileptische aanvallen richt zich op het totaal van factoren die betrokken zijn bij het veroorzaken, ontwikkelen, provoceren en het in stand houden van de aanvallen. Modellen die de interactie tussen verschillende niveaus van factoren beschrijven, kunnen zeer bruikbaar zijn bij de (psychotherapeutische) behandeling van patiŽnten met deze aanvallen.


Programma voor behandeling

Mieke Siffels en Agnes Dommerholt, psycholoog, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Heemstede.

Er is in de literatuur meer aandacht voor de differentiaaldiagnose waarmee psychogene pseudo-epileptische aanvallen worden onderscheiden van epilepsie dan voor de behandeling. Een speciaal programma voor de behandeling van deze patiŽnten probeert hierin verandering te brengen. De resultaten van een eerste evaluatie van dit programma worden hier beschreven.


Proefschriftbesprekingen

Psychiatrische klachten bij patienten met epilepsie

Jarl Kuyk, psycholoog, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Heemstede.

Op 20 juni 2006 promoveerde Miranda Swinkels, neuropsycholoog, aan de Universiteit van Leiden op een onderzoek naar het voorkomen van psychiatrische klachten bij patiŽnten met epilepsie1. Het algemeen aanvaarde idee dat psychiatrische problematiek vaker voor zou komen bij patiŽnten met temporaalkwabepilepsie werd in haar onderzoek danig onderuit gehaald.


Genetica van diopathische Gegeneraliseerde Epilepsie

Bobby Koeleman, Medische Genetica, Universitair Medisch Centrum, Utrecht.

Idiopathische Gegeneraliseerde Epilepsie komt vaak voor en heeft een nog onbekende oorzaak. Er wordt verondersteld dat naast omgevingsfactoren ook genetische factoren de gevoeligheid voor deze vorm van epilepsie beÔnvloeden. Dalila Pinto beschrijft in haar proefschrift1 de genetica van een aantal subfenotypen van Juveniele Myoclonus Epilepsie.


Elektrocorticografie en histopathologie bij epilepsiechirurgie

Frans Leijten, klinische neurofysiologie, Universitair Medisch Centrum, Utrecht.

Cyrille Ferrier verdedigde op 28 november 2006 zijn proefschrift, dat voornamelijk gaat over het gebruik van elektrocorticografie - het EEG gemeten op de hersenschors - tijdens operaties voor epilepsie.


Verantwoorde epilepsiezorg

Noodmedicatie voor volwassenen: tijd is brein

Gerrit-Jan de Haan, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Heemstede.

Bij een status epilepticus of een reeks heftige aanvallen kunnen ernstige complicaties meestal worden voorkomen als familie of verpleegkundigen in een vroeg stadium adequaat ingrijpen. Hoewel Stesolidģ/diazepam-rectioles in de loop der jaren hun waarde hebben bewezen, zijn er de nodige ontwikkelingen op dit gebied.


Ingezonden berichten

Een breed perspectief op financiering van epilepsieonderzoek

Govert Hoogland, secretaris van het bestuur van de Sectie Wetenschappelijk Onderzoek van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie.

Het gaat niet goed met het epilepsieonderzoek in Nederland. De mogelijkheden tot het aanstellen van jonge onderzoekers lijken beperkter dan ooit.