Epilepsie, periodiek voor professionals september 2008

Symposiumverslag

Nationaal Epilepsie Symposium 2008 - Zorgen voor het kind met epilepsie

Nelly Dijkstra, Sabel Communicatie, Utrecht.

Dagvoorzitter Astrid Joosten trapte 30 mei voor de derde keer af tijdens het Nationaal Epilepsie Symposium. De presentatrice en ambassadeur vna het Nationaal Epilepsie Fonds interviewde de sprekers na hun lezing, zorgde voor interactie met de zaal en bleef scherp tot aan de afsluiting met paneldiscussie en interactief rollenspel.


Met je kind naar de kinderarts, een schokkende ervaring?

Tjalling de Vries, Medisch Centrum Leeuwarden.

Tjalling de Vries, kinderarts, ziet circa veertig kinderen met epilepsie per jaar. De meeste van hen kan hij zelf diagnosticeren en behandelen. Verontruste ouders krijgen zo snel een duidelijk antwoord, wat de 'schokkende ervaring' van een bezoek aan de kinderarts aanzienlijk vermindert. De behandeling van een status epilepticus levert echter problemen op.


Fijn in de derde lijn?

Paul Augustijn, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Heemstede.

Wanneer verwijs je een kind met epilepsie naar de derde lijn? Bij welke vragen? Kinderneuroloog Paul Augustijn geeft aan wanneer een verwijzing naar de derde lijn nuttig kan zijn en wanneer de tweede lijn een betere keuze is.


Opvoeding? De impact van epilepsie

Roos Rodenburg, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Heemstede en Universiteit van Amsterdam.

Kinderen met epilepsie hebben een grotere kans op gedragsproblemen dan gezonde leeftijdsgenoten. De oorzaken van deze gedragsproblemen zijn divers. Naast factoren als het type epilepsie en de bijwerkingen van medicijnen, spelen ook gezinsfactoren een belangrijke rol.


De gezinscontext van een kind met epilepsie

Anneke Smeets-Schouten, Medisch Spectrum Twente, Enschede.

Wat betekenen de resultaten van een onderzoek naar opvoeding en epilepsie voor ouders? Voor het antwoord gaan we eerst terug naar de basis: ouderschap. Ouderschap is het besef van verantwoordelijkheid. Ouders geven op verschillende manieren vorm aan deze verantwoordelijkheid. Ze bieden het kind fysieke en emotionele veiligheid, verzorgen het, houden zicht op de ontwikkeling en stellen eisen en grenzen. Gaandeweg wordt het kind zelfstandig.


Wat is nieuw in de behandeling van kinderepilepsie?

Onno van Nieuwenhuizen, Universitair Medisch Centrum en Rudolf Magnus Instituut, Utrecht.

Wat is het resultaat van nieuwe anti-epileptica, van epilepsiechirurgie en van nervus vagusstimulatie? En wat zijn de verwachtingen met betrekking tot diepen hersenstimulatie? Onno van Nieuwenhuizen zet de meest recente ontwikkelingen op een rij en plaatst tegelijkertijd kanttekeningen.


Proefschriftbesprekingen

Diagnose en prognose na een eenmalig insult bij kinderen

Willem Frans Arts, Erasmus MC, Rotterdam.

Op 5 juni 2008 promoveerde Hans Stroink aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam op zijn proefschrift 'Diagnosis and prognosis of seizures and epilepsy in childhood'. Over de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de diagnose 'epileptische aanval' en van 'epilepsie' is zowel in de klinische praktijk als in veel wetenschappelijk onderzoek niet veel bekend. De 'Dutch Study of Epilepsy in Childhood' bleek bij uitstek geschikt om hierover informatie te verzamelen.


Ingezonden berichten

Uitslag lezersonderzoek 'Epilepsie' positief

Renske Akerboom, Nationaal Epilepsie Fonds, Houten.

Eind 2007 is onder de lezers van 'Epilepsie, periodiek voor professionals' een lezersonderzoek gehouden. 'Epilepsie' verschijnt inmiddels ruim vijf jaar en de vraag die de kernredactie stelde was of het blad de doelen behaalt zoals deze staan beschreven in het redactiestatuut. Daarnaast wilde het Nationaal Epilepsie Fonds weten of het blad bestaansrecht heeft voor de ruim vierhonderd lezers.


Voorlichtingsboek voor kinderen

Theo Heisen, Polikliniek voor Epilepsie, Rotterdam.

Als de diagnose epilepsie wordt gesteld, dan leven er niet alleen veel vragen bij ouders, maar ook bij de kinderen. Het kindervoorlichtingsboek 'Spiedie' is een handig hulpmiddels om kinderen te informeren over epilepsie.


Het tijdschrift kunt u hieronder openen

Epilepsie, periodiek voor professionals (september 2008)