Epilepsie, periodiek voor professionals maart 2019

Actueel

De impact van een uitzending van Radar

Louis Wagner

Op initiatief van Radar en het dagblad Trouw onderzochten 252 journalisten uit 36 landen de veiligheid van door de zorgautoriteiten goedgekeurde medische implantaten, waaronder de nervus vagus stimulator. In de uitzending van 26 november 2018 besteedde Radar aandacht aan vooral de negatieve aspecten van het gebruik van deze stimulator voor de behandeling van epilepsie. Louis Wagner was bij deze uitzending aanwezig; hier zijn relaas.


Casu´stiek

Neuropsychiatrische problemen na epilepsiechirurgie

Bert ter Mors, Mebeline Boon

Aan de hand van een casus worden persoonlijkheids- en gedragsverandering na epilepsiechirurgie besproken. Verschillende syndromen worden beschreven in relatie tot de operatielocatie. (H)erkenning van deze veranderingen na epilepsiechirurgie gedurende het hele traject wordt aanbevolen en betrokkenheid van een neuropsychiater met ervaring met de gevolgen van hersenletsel wordt voorgesteld


Verantwoorde epilepsiezorg

Behandeling van kinderen met Dravetsyndroom met nervus vagus stimulatie

Boudewijn Gunning, Myra de Groot, Fransje van Oost, Judith Verhoeven

De diagnose Dravetsyndroom wordt doorgaans gesteld op de kinderleeftijd. Het is een moeilijk behandelbare epilepsie. Om de aanvallen te doen afnemen worden naast een combinatie van anti-epileptica alternatieve therapieën aangeboden, zoals nervus vagus stimulatie. In deze bijdrage worden twee cases gepresenteerd die naast de voordelen van deze behandeling ook de keerzijde laten zien.


Hoe minder toezicht, hoe groter de kans op SUDEP

Marije van der Lende, Roland Thijs

SUDEP - Sudden unexpected death in epilepsy - is de meest voorkomende epilepsie-gerelateerde doodsoorzaak. Inmiddels zijn er verschillende risicofactoren voor het optreden van SUDEP vastgesteld, waarvan het hebben van (nachtelijke) tonisch-clonische aanvallen de grootste risicofactor is. In het onderzoek dat hier wordt beschreven stond de vraag centraal of het intensiveren van nachtelijk toezicht in woonzorginstellingen het SUDEP-risico verlaagt.


Stimulatie van de sensorimotorische cortex: van functiemapping tot behandeling

Dorien van Blooijs, Frans Leijten

Corticale stimulatie van de primaire sensorimotorische cortex wordt gebruikt voor intra-operatieve functiemapping. In deze bijdrage laten we zien hoe stimulatie ook gebruikt kan worden om onderliggende netwerken bloot te leggen, en voor het onderdrukken van epileptische aanvallen. Het perspectief is dat corticale stimulatie aanvallen die hun oorsprong hebben in het sensorimotrische gebied onderdrukt, een gebied dat vanwege zijn belang chirurgisch slecht toegankelijk is.


Proefschriftbesprekingen

Vascular ventures

Kim Rijkers

Roel Haeren verdedigde op 26 oktober 2018 zijn proefschrift getiteld ‘Vascular ventures: Analysis of vascular structures and function in epilepsy’ aan de Universiteit Maastricht1. Roel Haeren heeft hersenvaten onderzocht, afkomstig van epilepsiepatiënten die resectieve hersenchirurgie ondergingen. Uit recente literatuur blijkt dat de vaatwand betrokken kan zijn bij het ontstaan van epilepsie, wat de reden was om structuur en functie van deze vaten in detail te analyseren.


Zelfmanagement Interventie Leven met Epilepsie: bruikbaar en kosteneffectief?

Caroline van Heugten

Op 7 september 2018 promoveerde Loes Leenen aan de Universiteit Maastricht op haar proefschrift Self-management in epilepsy: The goal is: ‘Live with a Z(s)mile1. In dit onderzoek is de Zelfmanagement Interventie Leven met Epilepsie (ZMILE) ontwikkeld en op bruikbaarheid geëvalueerd vanuit het perspectief van de doelgroep en professionals (procesevaluatie). Behalve de klinische effectiviteit van het interventieprogramma werd ook de kosteneffectiviteit (effectevaluatie) onderzocht.


Ingezonden berichten

Nederlands Epilepsie Netwerk

Marije van Ruijven

Het Nederlands Epilepsie Netwerk is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie, het Epilepsiefonds, de EVN en de epilepsiecentra SEIN en Kempenhaeghe. Er nemen dertien ziekenhuizen deel aan een pilot om samenwerking tussen tweede en derde lijn te optimaliseren. Dit initiatief wordt gefinancierd door het Epilepsiefonds en de Nederlandse Vereniging tegen Vallende Ziekte.


Epilepsie, periodiek voor professionals (maart 2019)

Klik hier om het tijdschrift te openen