Epilepsie, periodiek voor professionals maart 2018

Casuïstiek

Van een MRI-negatieve medicatieresistente epilepsie naar een goede operatiekandidaat

Guido Widman en Hans-Jürgen Huppertz

 

Epilepsiechirurgie heeft de hoogste kans op aanvalsvrijheid bij resectie van een geïdentificeerde epileptogene laesie.
Het morphometric analysis program MAP1 is ontwikkeld om in bestaande ‘normale’ MRI-beelden afwijkingen te
detecteren die gemist werden bij visuele inspectie. Hier wordt een casus besproken van een patiënt met een MRInegatieve
epilepsie. Met behulp van MAP werd dit een laesie-gerelateerde epilepsiechirurgie-kandidaat.

Epilepsiechirurgie heeft de hoogste kans op aanvalsvrijheid bij resectie van een geïdentificeerde epileptogene laesie. Het morphometric analysis program MAP1 is ontwikkeld om in bestaande ‘normale’ MRI-beelden afwijkingen te detecteren die gemist werden bij visuele inspectie. Hier wordt een casus besproken van een patiënt met een MRI negatieve epilepsie. Met behulp van MAP werd dit een laesie-gerelateerde epilepsiechirurgie-kandidaat.

 


Wetenschappelijk onderzoek

Radio-Frequente Thermo-Coagulatie bij periventriculaire heterotopie

Albert Colon, Lotte de Jong, Olaf Schijns, Louis Wagner

 

Stereo-EEG wordt gebruikt om bij refractaire epilepsie het epileptogene focus op te sporen. Als hierbij wordt aangetoond
dat een periventriculaire nodulaire heterotopie een oorzakelijke rol speelt bij de generatie van epileptische
insulten, is meteen tot lokale coagulatie overgaan één van de therapeutische opties. De eerste Nederlandse ervaringen
worden hier beschreven.

Stereo-EEG wordt gebruikt om bij refractaire epilepsie het epileptogene focus op te sporen. Als hierbij wordt aangetoond dat een periventriculaire nodulaire heterotopie een oorzakelijke rol speelt bij de generatie van epileptische insulten, is meteen tot lokale coagulatie overgaan één van de therapeutische opties. De eerste Nederlandse ervaringen worden hier beschreven.

 


Verantwoorde epilepsiezorg

Nieuwe inzichten in de behandeling van het syndroom van West

Joost Nicolai en Sylvia Klinkenberg

 

Infantiele spasmen worden veelal gezien in het kader van een syndroom van West. Naar de behandeling van infantiele
spasmen in het kader van het syndroom van West is in het verleden veel onderzoek gedaan. Recent onderzoek laat
zien dat behandeling met de combinatie van steroïden en vigabatrine effectiever is en dat kinderen met infantiele
spasmen zonder de typische EEG-kenmerken, toch als zijnde een syndroom van West behandeld dienen te worden.

Infantiele spasmen worden veelal gezien in het kader van een syndroom van West. Naar de behandeling van infantiele spasmen in het kader van het syndroom van West is in het verleden veel onderzoek gedaan. Recent onderzoek laat zien dat behandeling met de combinatie van steroïden en vigabatrine effectiever is en dat kinderen met infantiele spasmen zonder de typische EEG-kenmerken, toch als zijnde een syndroom van West behandeld dienen te worden.

 


Nederlandse ervaringen met cannabidiol

Boudewijn Gunning

 

Cannabidiol zal naar verwachting binnen afzienbare tijd beschikbaar komen voor de behandeling van kinderen van
twee jaar en ouder. Ook volwassenen met het Dravet- en Lennox-Gastaut-syndroom komen in aanmerking voor
behandeling met dit middel. Zoals bij alle bestaande anti-epileptica het geval is, heeft slechts een deel van de patiënten
baat bij cannabidiol. Er zijn echter patiënten voor wie op dit moment geen alternatief voorhanden is om tot een acceptabele
aanvalscontrole te komen.

Cannabidiol zal naar verwachting binnen afzienbare tijd beschikbaar komen voor de behandeling van kinderen van twee jaar en ouder. Ook volwassenen met het Dravet- en Lennox-Gastaut-syndroom komen in aanmerking voor behandeling met dit middel. Zoals bij alle bestaande anti-epileptica het geval is, heeft slechts een deel van de patiëntenbaat bij cannabidiol. Er zijn echter patiënten voor wie op dit moment geen alternatief voorhanden is om tot een acceptabele aanvalscontrole te komen.

 


Historische wetenswaardigheden

Hippocampus, Ammons hoorn en epilepsie

Paul Eling en Willy Renier

 

Dat de hippocampus, die we in het Nederlands ook als zeepaardje kennen, een speciale betekenis heeft voor de epilepsie,
is wel bekend. Minder bekend is dat deze structuur ook Ammons hoorn wordt genoemd. Wij beschrijven de
introductie van de twee anatomische termen en de eerste studies naar de relatie tussen de hippocampus/Ammons
hoorn en epilepsie.

Dat de hippocampus, die we in het Nederlands ook als zeepaardje kennen, een speciale betekenis heeft voor de epilepsie, is wel bekend. Minder bekend is dat deze structuur ook Ammons hoorn wordt genoemd. Wij beschrijven de introductie van de twee anatomische termen en de eerste studies naar de relatie tussen de hippocampus/Ammonshoorn en epilepsie.

 


Ingezonden berichten

Diagnostisch instrumentarium bij Landau-Kleffner syndroom

Loretta van Iterson

 

In het decembernummer uit 2017 van Epilepsie werd bij de casusbeschrijving ‘Taalonderzoek bij een kind met het
Landau-Kleffner syndroom’ benadrukt dat neuropsychologische diagnostiek bij dit ernstige kinderepilepsiesyndroom
in de acute fase essentieel is. In deze bijdrage wordt verder ingegaan op de diagnostische middelen die hiervoor kunnen
worden ingezet.

In het decembernummer uit 2017 van Epilepsie werd bij de casusbeschrijving ‘Taalonderzoek bij een kind met het Landau-Kleffner syndroom’ benadrukt dat neuropsychologische diagnostiek bij dit ernstige kinderepilepsiesyndroom in de acute fase essentieel is. In deze bijdrage wordt verder ingegaan op de diagnostische middelen die hiervoor kunnen worden ingezet.

 


Epilepsiefonds 125 jaar

Patricia Pennink

 

In 2018 viert de Stichting Epilepsiefonds – De Macht van het Kleine zijn 125-jarig bestaan. Het Epilepsiefonds is het
oudste gezondheidsfonds van Nederland. De historie van het Epilepsiefonds is begonnen in 1893 met het oprichten
van de ‘Halve Stuiversvereeniging’, een steunorganisatie ten bate van mensen met epilepsie.

In 2018 viert de Stichting Epilepsiefonds – De Macht van het Kleine zijn 125-jarig bestaan. Het Epilepsiefonds is het oudste gezondheidsfonds van Nederland. De historie van het Epilepsiefonds is begonnen in 1893 met het oprichten van de ‘Halve Stuiversvereeniging’, een steunorganisatie ten bate van mensen met epilepsie.


Epilepsie, periodiek voor professionals (maart 2018)

Klik hier om het tijdschrift te openen