Epilepsie, periodiek voor professionals december 2016

Themanummer: Anti-epileptica, van basis tot kliniekDiermodellen voor de ontwikkeling van nieuwe ant

Rob Voskuyl

 

Decennialang was het aantonen van effectiviteit van potentiële anti-epileptica in de maximale electroshock-test of
in de pentyleentetrazol-test een cruciale stap op weg naar de introductie van nieuwe anti-epileptica. Gaandeweg
kwam er steeds meer discussie of dit wel de juiste weg was om nieuwe middelen te ontdekken en kwamen er meer
testmodellen bij. Modellen voor chronische epilepsie en genetische modellen nemen nu een prominente plaats in,
maar de discussies gaan onverminderd door.

Decennialang was het aantonen van effectiviteit van potentiële anti-epileptica in de maximale electroshock-test of in de pentyleentetrazol-test een cruciale stap op weg naar de introductie van nieuwe anti-epileptica. Gaandeweg kwam er steeds meer discussie of dit wel de juiste weg was om nieuwe middelen te ontdekken en kwamen er meer testmodellen bij. Modellen voor chronische epilepsie en genetische modellen nemen nu een prominente plaats in, maar de discussies gaan onverminderd door.


Dierexperimenteel onderzoek naar nieuwe aangrijpingspunten voor anti-epileptica

Govert Hoogland, Sandra Schipper, Marlien Aalbers, Sylvia Klinkenberg, Hans Vles

 

In de afgelopen decennia zijn er meer en betere anti-epileptica op de markt gekomen. Dit heeft echter niet tot gevolg
gehad dat het percentage patiënten met epilepsie dat aanvalsvrij wordt is toegenomen. Als er meer inzicht is in de
mechanismen van epilepsie en de invloed die anti-epileptica hierop kunnen hebben zou dit percentage kunnen stijgen.
Dierexperimenteel onderzoek kan hier de uitkomst bieden.

In de afgelopen decennia zijn er meer en betere anti-epileptica op de markt gekomen. Dit heeft echter niet tot gevolg gehad dat het percentage patiënten met epilepsie dat aanvalsvrij wordt is toegenomen. Als er meer inzicht is in de mechanismen van epilepsie en de invloed die anti-epileptica hierop kunnen hebben zou dit percentage kunnen stijgen. Dierexperimenteel onderzoek kan hier de uitkomst bieden.

 


Epilepsie, farmacogenetica en precision medicine: maar hoe precies?

Dick Lindhout

 

Het in kaart brengen van het genoom van de mens faciliteert het zoeken naar genetische factoren die een rol spelen
bij epilepsie enorm, meer dan bij menig ander neurologisch ziektebeeld. Het vormt een onmisbare schakel naar de
ontwikkeling van meer doelgerichte medicatie. Precision medicine is weliswaar een populaire term geworden, maar
de vraag is wat daadwerkelijk kan worden waargemaakt. Verslag van een persoonlijke zoektocht.

Het in kaart brengen van het genoom van de mens faciliteert het zoeken naar genetische factoren die een rol spelen bij epilepsie enorm, meer dan bij menig ander neurologisch ziektebeeld. Het vormt een onmisbare schakel naar de ontwikkeling van meer doelgerichte medicatie. Precision medicine is weliswaar een populaire term geworden, maar de vraag is wat daadwerkelijk kan worden waargemaakt. Verslag van een persoonlijke zoektocht.

 


GABAerge anti-epileptica bij patiŽnten met een subcorticale band heterotopie

Petra van Mierlo, Francesca Snoeijen-Schouwenaars, Marjolein Willemsen, Emmeke Wammes-van der Heijden, Judith Verhoeven, Marian Majoie, Jo Sourbron, Monique Veendrick, Francis Tan, Jurgen Schelhaas

 

Preklinisch onderzoek toont aan dat bij de epileptogenese van subcorticale band heterotopie, GABAA fasische inhibitie
een belangrijke rol speelt. Om na te gaan of anti-epileptica die aangrijpen op dit mechanisme ook een gunstig effect
hebben op de epilepsie van deze patiënten werd het effect van GABAerge medicatie vergeleken met natriumkanaalblokkers.

Preklinisch onderzoek toont aan dat bij de epileptogenese van subcorticale band heterotopie, GABAA fasische inhibitie een belangrijke rol speelt. Om na te gaan of anti-epileptica die aangrijpen op dit mechanisme ook een gunstig effect hebben op de epilepsie van deze patiënten werd het effect van GABAerge medicatie vergeleken met natriumkanaalblokkers.


Het arsenaal van nieuwe anti-epileptica in Nederland

Emmeke Wammes-van der Heijden, Marian Majoie

 

Het doel dat bij de behandeling van epilepsie wordt nagestreefd is aan verandering onderhevig. De verwachting
van de patiënt is aanvalsvrijheid, echter zonder negatieve neveneffecten van de behandeling. Er wordt nadrukkelijk
gestreefd naar een verbetering van de kwaliteit van leven. In deze bijdrage wordt meer in detail ingegaan op de
nieuwere medicamenteuze mogelijkheden voor behandeling en de neveneffecten van anti-epileptica.

Het doel dat bij de behandeling van epilepsie wordt nagestreefd is aan verandering onderhevig. De verwachting van de patiënt is aanvalsvrijheid, echter zonder negatieve neveneffecten van de behandeling. Er wordt nadrukkelijk gestreefd naar een verbetering van de kwaliteit van leven. In deze bijdrage wordt meer in detail ingegaan op de nieuwere medicamenteuze mogelijkheden voor behandeling en de neveneffecten van anti-epileptica.


Cognitieve aspecten van de behandeling van epilepsie

Dominique IJff, MariŽlle Vlooswijk

 

Het effect van anti-epileptica op cognitie kan zowel negatief als positief zijn en wordt steeds meer beschouwd als
een belangrijke eigenschap van de middelen. In deze bijdrage wordt een beknopte weergave gegeven van de bekende
cognitieve effecten van alle anti-epileptica die voor de behandeling van epilepsie in Nederland zijn geregistreerd,
beginnend met de al lang beschikbare middelen en eindigend met de meest recent geïntroduceerde middelen

Het effect van anti-epileptica op cognitie kan zowel negatief als positief zijn en wordt steeds meer beschouwd als een belangrijke eigenschap van de middelen. In deze bijdrage wordt een beknopte weergave gegeven van de bekende cognitieve effecten van alle anti-epileptica die voor de behandeling van epilepsie in Nederland zijn geregistreerd, beginnend met de al lang beschikbare middelen en eindigend met de meest recent geïntroduceerde middelen.

 


Epilepsie, periodiek voor professionals (december 2016)

Klik hier om het tijdschrift te openen