Epilepsie, periodiek voor professionals juni 2016

Jaargang 19, nummer 2

Klik hier voor het ligablad van juni 2021


Actueel

Neurologen waarschuwen: epilepsiebehandeling met cannabisolie nog onverantwoord

Persbericht Epilepsiefonds

 

In de media en op internet zijn berichten te vinden over de werking van cannabisolie. Deze klinken voor (ouders van)
patiënten met een moeilijk behandelbare epilepsie hoopgevend. Deze berichten leiden dan ook tot veel vragen aan
artsen. Ook het Epilepsiefonds merkt dat ouders, verzorgers en andere betrokkenen vragen hebben. Namens de
Nederlandse Liga tegen Epilepsie en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie brengt het fonds daarom het
standpunt van deze partijen naar buiten, om meer duidelijkheid hierover te creëren.

In de media en op internet zijn berichten te vinden over de werking van cannabisolie. Deze klinken voor (ouders van) patiënten met een moeilijk behandelbare epilepsie hoopgevend. Deze berichten leiden dan ook tot veel vragen aan artsen. Ook het Epilepsiefonds merkt dat ouders, verzorgers en andere betrokkenen vragen hebben. Namens de Nederlandse Liga tegen Epilepsie en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie brengt het fonds daarom het standpunt van deze partijen naar buiten, om meer duidelijkheid hierover te creëren.

 


Wetenschappelijk onderzoek

Leiden lekken in de bloedhersen-barrière tot epilepsie?

Inleiding: Rob Voskuyl


De bloed-hersenbarrière en epilepsie

Erwin van Vliet

 

De bloed-hersenbarrière scheidt de hersenen van de bloedsomloop en voorkomt dat stoffen vanuit de bloedbaan zomaar in de hersenen komen. Deze beschermende functie is belangrijk voor het normaal functioneren van de hersenen. Bij epilepsie is de functie van de bloed-hersenbarrière verstoord, wat kan bijdragen aan het ontstaan van epileptische aanvallen. Hier wordt de rol van de bloed-hersenbarrière bij epilepsie besproken.

zomaar in de hersenen komen. Deze beschermende functie is belangrijk voor het normaal functioneren van de
hersenen. Bij epilepsie is de functie van de bloed-hersenbarrière verstoord, wat kan bijdragen aan het ontstaan van
epileptische aanvallen. Hier wordt de rol van de bloed-hersenbarrière bij epilepsie besproken1.


Bloed-hersenbarrière-onderzoek en epilepsie: drie nieuwe thema’s

Roel Haeren, Hans Vink, Paul Schiffers, Govert Hoogland, Olaf Schijns, Jim Dings, Koo van Overbeeke, Kim Rijkers

 

Er is momenteel veel belangstelling voor onderzoek naar de functie en werking van de bloed-hersenbarrière. Een verstoring
van de functie hiervan is mogelijk betrokken bij epilepsie. Om te kunnen begrijpen hoe een dergelijke verstoring
bijdraagt aan epilepsie, moet eerst de normale functie van de bloed-hersenbarrière begrepen worden. Het gaat dan
vooral om de volgende onderdelen: de endotheliale glycocalyx, de neurovasculaire unit en neurovasculaire koppeling.

Er is momenteel veel belangstelling voor onderzoek naar de functie en werking van de bloed-hersenbarrière. Een verstoring van de functie hiervan is mogelijk betrokken bij epilepsie. Om te kunnen begrijpen hoe een dergelijke verstoring bijdraagt aan epilepsie, moet eerst de normale functie van de bloed-hersenbarrière begrepen worden. Het gaat dan vooral om de volgende onderdelen: de endotheliale glycocalyx, de neurovasculaire unit en neurovasculaire koppeling.

 


Verantwoorde epilepsiezorg

Toegevoegde waarde van videomonitoring bij patiënten met risicovolle aanvallen

Marije van der Lende, Evelien Geertsema, Ilonka Wildenberg, Roland Thijs

 

Na een plotseling overlijden op een woonlocatie van SEIN is het gebruik van nachtelijke videomonitoring uitgebreid.
Hierdoor werden er meer aanvallen gezien. Videomonitoring had echter een beperkt effect op het detecteren van
tonisch-clonische aanvallen en ging gepaard met hoge kosten. Dit onderzoek onderstreept nogmaals het belang van
de ontwikkeling van efficiënte aanvalsdetectie-hulpmiddelen.

Na een plotseling overlijden op een woonlocatie van SEIN is het gebruik van nachtelijke videomonitoring uitgebreid. Hierdoor werden er meer aanvallen gezien. Videomonitoring had echter een beperkt effect op het detecteren van tonisch-clonische aanvallen en ging gepaard met hoge kosten. Dit onderzoek onderstreept nogmaals het belang van de ontwikkeling van efficiënte aanvalsdetectie-hulpmiddelen.

 


Proefschriftbesprekingen

Chronobiologie van absence-epilepsie

Anton Coenen

 

Magdalena Kinga Smyk (geboren in 1983) is op 26 oktober 2015 bij de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd
op het proefschrift ‘Chronobiology of Absence Epilepsy’1. Zij is verbonden aan de afdeling Neurofysiologie en Chronobiologie
van professor Marian Lewandowski aan de Jagiellonen Universiteit te Krakau in Polen. Smyk heeft in Nijmegen
als buitenpromovenda gewerkt aan een project over de relatie tussen absence-epilepsie en het circadiane ritme.

Magdalena Kinga Smyk (geboren in 1983) is op 26 oktober 2015 bij de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd op het proefschrift ‘Chronobiology of Absence Epilepsy’. Zij is verbonden aan de afdeling Neurofysiologie en Chronobiologie van professor Marian Lewandowski aan de Jagiellonen Universiteit te Krakau in Polen. Smyk heeft in Nijmegen als buitenpromovenda gewerkt aan een project over de relatie tussen absence-epilepsie en het circadiane ritme.


Proefschriftbesprekingen

Vaccinaties en het verloop van het SCN1A-gerelateerde Dravet-syndroom

Eva Brilstra

 

Nienke Verbeek promoveerde op 19 november 2015 aan de Universiteit Utrecht1. Zij onderzocht de rol van vaccinaties
en andere factoren die aanvallen kunnen uitlokken bij de diagnostiek en het verloop van het SCN1A-gerelateerde
Dravet-syndroom.

Nienke Verbeek promoveerde op 19 november 2015 aan de Universiteit Utrecht. Zij onderzocht de rol van vaccinaties en andere factoren die aanvallen kunnen uitlokken bij de diagnostiek en het verloop van het SCN1A-gerelateerde Dravet-syndroom.

 


Forum

Meten van kwaliteit van leven bij patiënten met epilepsie

Ghislaine van Mastrigt, Silvia Evers, Jos Hendriksen, Marian Majoie

 

Het is belangrijk om naast aanvalsernst en -frequentie ook de kwaliteit van leven bij patiënten met epilepsie te meten.
Hier wordt uitgelegd welke drie soorten meetinstrumenten daarvoor beschikbaar zijn1.

Het is belangrijk om naast aanvalsernst en -frequentie ook de kwaliteit van leven bij patiënten met epilepsie te meten. Hier wordt uitgelegd welke drie soorten meetinstrumenten daarvoor beschikbaar zijn.

 


Ingezonden berichten

Erratum

Redactie 'Epilepsie'

 

In het artikel van Aag Jennekens-Schinkel (Epilepsie, Periodiek voor professionals, jaargang 14, nummer 1, maart
2016: ‘Geheugen na epilepsiechirurgie in de kindertijd’, pag. 19) is per abuis figuur 1 foutief afgedrukt.

In het artikel van Aag Jennekens-Schinkel (Epilepsie, Periodiek voor professionals, jaargang 14, nummer 1, maart 2016: ‘Geheugen na epilepsiechirurgie in de kindertijd’, pag. 19) is per abuis figuur 1 foutief afgedrukt.

 


Epilepsie, periodiek voor professionals (juni 2016)

Klik hier om het tijdschrift te openen