Epilepsie, periodiek voor professionals juni 2015

Actueel

Aangescherpte waarschuwingen bij het gebruik van valproaat door vrouwen en meisjes

Hans Stroink

Er zijn risico’s verbonden aan het gebruik van valproaat bij zwangerschap. Daarom moeten vrouwen en meisjes diehiermee geconfronteerd kunnen worden goed geïnformeerd zijn en zich volledig bewust zijn van de risico’s van hetgebruik van valproaat tijdens een eventuele zwangerschap.

Er zijn risico’s verbonden aan het gebruik van valproaat bij zwangerschap. Daarom moeten vrouwen en meisjes die
hiermee geconfronteerd kunnen worden goed geïnformeerd zijn en zich volledig bewust zijn van de risico’s van het
gebruik van valproaat tijdens een eventuele zwangerschap.


Cognitieve- en gedragsproblemen bij een kind met een hypothalamus hamartoom en epilepsie

Marieke Reuvekamp, Lydia van den Berg en Eveline Hagebeuk

Gelastische aanvallen zijn een bijzondere vorm van epileptische aanvallen, die vaak niet herkend worden en therapieresistentzijn. De oorzaak is veelal een hypothalamus hamartoom, gepaard gaand met complexe comorbiditeit, zoals hormonale stoornissen. Bovendien is er bij kinderen met een hypothalamus hamartoom en epilepsie vaak sprake vangedrags- en cognitieve problemen. Wij pleiten daarom voor een multidisciplinaire aanpak in een gespecialiseerd centrum. 


Wetenschappelijk onderzoek

Epilepsie heb je niet alleen

Rob Voskuyl

Mensen met epilepsie hebben net als velen van ons ook te maken met andere aandoeningen. Het is echter wel opvallend dat een aantal aandoeningen bij mensen met epilepsie vaker voorkomt dan normaal en de aandacht voor comorbiditeit is dan ook groeiende. Een intrigerend voorbeeld is migraine.

Mensen met epilepsie hebben net als velen van ons ook te maken met andere aandoeningen. Het is echter wel opvallend dat een aantal aandoeningen bij mensen met epilepsie vaker voorkomt dan normaal en de aandacht
voor comorbiditeit is dan ook groeiende. Een intrigerend voorbeeld is migraine.


Migraine en epilepsie: verschillende kanten van dezelfde medaille

Prisca Bauer, Gerhard Visser, Johannes Carpay, Gisela Terwindt, Matthijs Perenboom en Joost Haan

Migraine en epilepsie zijn paroxysmale neurologische aandoeningen waarbij een - waarschijnlijk deels genetisch bepaalde - verstoorde balans tussen stimulerende en remmende zenuwactitiviteit zorgt voor episoden van veranderde hersenfunctie. Verschillende epidemiologische, genetische en pathofysiologische studies hebben een associatie tussen epilepsie en migraine aannemelijk gemaakt.


Migraine en epilepsie: mechanistisch inzicht dankzij transgene muizen

Else Tolner, Michel Ferrari en Arn van den Maagdenberg

Muizen met een Familiaire Hemiplegische Migraine type 1 mutatie in het Cacna1a-gen bieden een unieke mogelijkheid om corticale exciteerbaarheid te onderzoeken. Deze muizen kunnen, afhankelijk van de ernst van de mutatie, zowel migraine als epileptische aanvallen vertonen, de laatste soms met fatale afloop. Hier worden de onderliggende mechanismen beschreven door selectief exciterende en inhiberende netwerken te moduleren met lichtpulsen alsmede elektrische of optogenetische stimulatie.


Verantwoorde epilepsiezorg

Economische evaluatiestudies binnen de epilepsie

Ben Wijnen, Marian Majoie, Caroline van Heugten, Reina de Kinderen, Loes Leenen en Silvia Evers

Door toenemende zorguitgaven en de noodzaak tot bezuinigingen wordt de druk op het zorgsysteem in Nederlandsteeds hoger. Hierdoor krijgen neurologen, beleidsmakers en andere belanghebbenden steeds vaker te maken metdoelmatigheidsvraagstukken om tot een efficiëntere inrichting van het zorgsysteem te komen. Economisch evaluatieonderzoekkan hieraan een essentiële bijdrage leveren.

Door toenemende zorguitgaven en de noodzaak tot bezuinigingen wordt de druk op het zorgsysteem in Nederland
steeds hoger. Hierdoor krijgen neurologen, beleidsmakers en andere belanghebbenden steeds vaker te maken met
doelmatigheidsvraagstukken om tot een efficiëntere inrichting van het zorgsysteem te komen. Economisch evaluatieonderzoek
kan hieraan een essentiële bijdrage leveren.


Proefschriftbesprekingen

Nervus vagus stimulatie; meer dan uitsluitend aanvalsonderdrukking

Marian Majoie

Sylvia Klinkenberg1 promoveerde op 6 februari 2015 aan de Universiteit Maastricht. Zij onderzocht de effecten vannervus vagus stimulatie bij kinderen met therapieresistente epilepsie. Klinkenberg keek daarbij niet alleen naar heteffect op de aanvallen maar onderzocht ook de veiligheid en de bijwerkingen van deze behandelmethode. Aanvullendwerd gekeken naar voorspellers van een positief behandeleffect.

Sylvia Klinkenberg1 promoveerde op 6 februari 2015 aan de Universiteit Maastricht. Zij onderzocht de effecten van
nervus vagus stimulatie bij kinderen met therapieresistente epilepsie. Klinkenberg keek daarbij niet alleen naar het
effect op de aanvallen maar onderzocht ook de veiligheid en de bijwerkingen van deze behandelmethode. Aanvullend
werd gekeken naar voorspellers van een positief behandeleffect.


Plotse dood bij epilepsie en de rol van hartritmestoornissen

Roland Thijs

Op 23 februari 2015 verdedigde Robert Jan Lamberts zijn proefschrift aan het University College London, getiteld‘The role of the heart in sudden death in epilepsy1’. Het proefschrift gaat in op de rol van hartritmestoornissen bijplotse dood van patiënten met epilepsie.

Op 23 februari 2015 verdedigde Robert Jan Lamberts zijn proefschrift aan het University College London, getiteld
‘The role of the heart in sudden death in epilepsy1’. Het proefschrift gaat in op de rol van hartritmestoornissen bij
plotse dood van patiënten met epilepsie.