Epilepsie, periodiek voor professionals maart 2014

Actueel

Europese subsidies en innovatie

Pauly Ossenblok

De middelen voor epilepsieonderzoek zijn beperkt. Er zijn in Nederland slechts enkele kandidaten die bij kunnen en/of willen dragen aan wetenschappelijk onderzoek waarbij epilepsie centraal staat. ‘Europa’ biedt de mogelijkheid om nieuwe bronnen aan te boren, niet alleen voor onderzoek, maar vooral voor het vervolg hierop, het in de kliniek implementeren van de resultaten van onderzoek.


CasuÔstiek

De kameleon

Hans Stroink

In dit artikel wordt een gezin besproken met een erfelijke paroxysmale aandoening. Het klinisch beeld binnen dit gezinis echter totaal verschillend.

is echter totaal verschillend.


Wetenschappelijk onderzoek

Nieuwe anti-epileptica nader toegelicht

Emmeke Wammes-van der Heijden en Marian Majoie

Het doel dat bij de behandeling van epilepsie wordt nagestreefd is aanvalsvrijheid, echter zonder negatieve neveneffecten. Bij de behandeling van epilepsie wordt meer en meer de nadruk gelegd op de verhoging van de kwaliteit van leven In deze bijdrage wordt in detail ingegaan op de recent beschikbaar gekomen nieuwe medicamenteuze behandelingsmogelijkheden en de neveneffecten van de nieuwe middelen.


Historische wetenswaardigheden

Hippocrates en de school van Hippocrates over epilepsie

Willy Renier en Paul Eling

De originele teksten over epilepsie uit het ‘Corpus Hippocraticum’ bevatten gedetailleerde beschrijvingen van aanvallen met een voor die tijd opmerkelijk logisch redeneren bij diagnostiek en behandeling, opmerkingen over de gewenste attitude van artsen, en gebruik van de kracht van de natuur en leefstijladviezen bij de behandeling.


Verantwoorde epilepsiezorg

Polikliniek voor volwassenen met epilepsie en een verstandelijke beperking

Pieternel van der Linden et al.

Volwassenen met epilepsie en een verstandelijke beperking lopen meer gezondheidsrisico’s dan volwassenen zonder een dergelijke beperking. Epilepsiecentrum Kempenhaeghe is in 2008 gestart met een gespecialiseerde multidisciplinaire polikliniek voor deze doelgroep. In deze bijdrage wordt het functioneren van de polikliniek beschreven aan de hand van patiëntkenmerken, verwijsredenen en resultaten bij patiënten die in 2011 en 2012 de polikliniek bezochten.


Proefschriftbesprekingen

Verstoord functioneel hersennetwerk bij patiŽnten met een hersentumor en epilepsie

Jaap Reijneveld

In juni 2013 promoveerde Edwin Van Dellen aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift ‘Lesions in the connected brain; a network perspective on brain tumors and lesional epilepy’. In dit proefschrift wordt een nieuwe kijk gegeven op het ontstaan van epilepsie en cognitieve stoornissen bij patiënten met een hersentumor. Hierdoor kunnen we mogelijk in de toekomst zorgen dat operatieve verwijdering van de tumor (nog) vaker leidt tot afname van de ernst van de epilepsie en cognitieve stoornissen van patiënten.


Ingezonden berichten

In memoriam: Harry Meinardi

Martin Boer

Op 20 december 2013 overleed op 81-jarige leeftijd prof. dr. Harry Meinardi, emeritus hoogleraar epilepsie. De NederlandseLiga tegen Epilepsie verliest in hem een bevlogen persoon die zijn professionele carrière in nationale en internationalefuncties ten dienste heeft gesteld van de epilepsiebestrijding.

Op 20 december 2013 overleed op 81-jarige leeftijd prof. dr. Harry Meinardi, emeritus hoogleraar epilepsie. De Nederlandse
Liga tegen Epilepsie verliest in hem een bevlogen persoon die zijn professionele carrière in nationale en internationale
functies ten dienste heeft gesteld van de epilepsiebestrijding.


Epilepsie, periodiek voor professionals (maart 2014)

Klik hier om het tijdschrift te openen