Epilepsie, periodiek voor professionals juni 2013

Actueel

Werkgroep Epilepsie opgegaan in Nederlandse Liga tegen Epilepsie

Dit is een bewerkte versie van het artikel ‘Onderzoekers met verschillende achtergronden bijeen brengen’, gepubliceerd in het decembernummer van 2012 in De Neuroloog.

Sinds 1 juni 2011 is de Nederlandse Epilepsie Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie opgegaan in de Nederlandse Liga tegen Epilepsie. Voorzitter van de Liga is dr. Gerrit-Jan de Haan, als neuroloog verbonden aan het epilepsiecentrum Stichting Epilepsie Instellingen Nederland te Heemstede. De Liga verenigt niet alleen alle in de epilepsiezorg werkzame professionals, ze is als onderdeel van de ‘lnternational League Against Epilepsy’ ook internationaal ingebed.


Wetenschappelijk onderzoek

Betrouwbare detectie van nachtelijke aanvallen in de thuissituatie

Judith van Andel

Een betrouwbaar detectiesysteem kan de veiligheid en de zorg van patiënten met nachtelijke epileptische aanvallen verbeteren. Door epilepsiecentrum Kempenhaeghe, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland en het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt gezamenlijk zo’n systeem ontwikkeld, dankzij een prestigieuze subsidie van ZonMW (NWO-TOP)1. Er wordt een optimaal detectiealgoritme ontwikkeld, dat is gebaseerd op de detectie van beweging, hartslag en geluid. Nieuw is ook dat bij het ontwerp de belangen van alle betrokkenen in ogenschouw worden genomen (‘value sensitive design’).


Verantwoorde epilepsiezorg

Onbekend maakt onbemind: bespreekbaar maken van seksualiteit

Janita Zwiers

Bij mensen met epilepsie kan seksualiteit worden beïnvloed door de aanvalsfrequentie en behandeling met antiepileptica. Het is bekend dat patiënten met epilepsie seksuele problemen die ze ervaren niet of nauwelijks met hun behandelaar bespreken. Dit praktijkgericht onderzoek, waarin literatuur, experts, professionals en patiënten zijn geraadpleegd, leidde tot een handreiking voor professionals en een folder voor patiënten.


Proefschriftbesprekingen

Epilepsie bij patiënten met een hersentumor; naar een betere en meer individuele behandeling

Jaap Reijneveld (JC.Reijneveld@vumc.nl), neurologie, VU medisch centrum, Amsterdam.

Op 8 februari 2013 promoveerde Marjolein de Groot op het proefschrift ‘Epilepsy in brain tumor patients: Towards improved and personalized treatment’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast de behandeling van de tumor zelf wordt meestal ook gestart met anti-epileptica. Deze moeten effectief zijn en zo weinig mogelijk bijwerkingen hebben. Tot nu toe is het nog niet mogelijk om bij elke patiënt het meest effectieve middel te kiezen op basis van klinische of moleculaire markers.


Door elektrofysiologische analyse een beter inzicht in overerfbare epilepsie

Bobby Koeleman

Op 25 november 2012 promoveerde Linda Volkers aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘An electrophysiological characterizaton of Kv7.2 and Nav1.1 channel mutations in genetic epilepsies’.1 Miscommunicatie, veroorzaakt door mutaties in ionkanaaleiwitten, kan leiden tot een bepaalde vorm van epilepsie. De ionkanaal-eiwitten Kv7.2 en Nav1.1 spelen een belangrijke rol bij de communicatie tussen hersencellen. Reden om dit onderzoek op deze eiwitten toe te spitsen.


Forum

Epilepsiechirurgie onderbenut. Feedback op artikel Sabine Uijl

Hans Carpay

Uijl en collega’s beschreven in hun publicaties over de OVEN studie dat in Nederland onderbenutting van epilepsiechirurgie een substantieel probleem is. Het resultaat van de studie roept de vraag op of neurologen in de tweede lijn wel voldoende en conform de richtlijnen verwijzen bij therapieresistente epilepsie, en of de derde lijn wel voldoende specifiek antwoord geeft op de vraag of epilepsiechirurgie geïndiceerd is. Betere samenwerking tussen de tweede en derde lijn zou een oplossing kunnen bieden.


Het tijdschrift kunt u hieronder downloaden

Epilepsie, periodiek voor professionals (juni 2013)