Epilepsie, periodiek voor professionals maart 2013

Actueel

Het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie

Olaf Corten

In de ambitie van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) staat de wens centraal te excelleren op het gebied van onderwijs en epilepsie. Het motto hierbij is: Epilepsie op school? Wij zien de mogelijkheden! Het voortbestaan van het LWOE lijkt met de recente verankering in de wet ‘Passend Onderwijs’ zeker gesteld, maar om de ambitie van het LWOE te kunnen verwezenlijken in een veranderend onderwijslandschap dient bezinning op de eigen werkwijze plaats te vinden.


Wetenschappelijk onderzoek

Epilepsiechirurgie: meer volwassenen zouden geopereerd kunnen worden

Sabine Uijl

In Nederland hebben we, dankzij het landelijk epilepsiechirurgieprogramma, heel goed in beeld hoeveel mensen er landelijk worden verwezen voor chirurgie. Het doel van het onderzoek dat hier wordt besproken, was om na te gaan of er in Nederland sprake is van onderverwijzing voor epilepsiechirurgie en wat de redenen hiervoor kunnen zijn.


Verantwoorde epilepsiezorg

Diabetes Mellitus en epilepsie

Robert ten Houten

Iedere neuroloog kan geconfronteerd worden met de vraag of een wegraking bij een patiënt met suikerziekte ook wel een epileptische aanval zou kunnen zijn. Kunnen hypo- of hyperglycaemieën uitmonden in epileptische aanvallen? Komt epilepsie vaker voor bij diabetes mellitus? Ook zou de omgekeerde vraag gesteld kunnen worden: heeft iemand met epilepsie meer kans op het krijgen van diabetes mellitus? In deze bijdrage wordt een kort en globaal overzicht gegeven van de inmiddels uitgebreide literatuur over dit onderwerp.


Epilepsie en hersentumoren

Melissa de Wit-Kerkhof en Charles J. Vecht.

Tumorgerelateerde epilepsie is per definitie lokalisatiegebonden en onze kennis van de optimale therapie ervan berust vooral op retrospectieve studies. De behandeling verschilt van andere oorzaken van lokalisatiegebonden epilepsie, omdat anti-epileptica het gedrag van de tumor zowel gunstig als ongunstig kunnen beïnvloeden.


Proefschriftbesprekingen

Rolandische epilepsie: het kwaadaardige onthuld

Walter Backes

Op 21 september 2012 promoveerde Geke Overvliet op het proefschrift ‘Rolandic epilepsy, unraveling benign’ aan de Universiteit Maastricht. Het proefschrift gaat in op de rol die de nachtelijke aanvallen spelen bij het ontstaan van taalproblemen bij kinderen met Rolandische epilepsie en welke delen van de hersenen hiermee verband houden.


Forum

Wat is de rol van vaccinaties bij het ontstaan en de rol van epilepsie?

Nienke Verbeek

Door de daling in het voorkomen van infecties waartegen gevaccineerd wordt, is het des te belangrijker dat vaccinaties geen ernstige bijwerkingen geven. Vaccineren leidt tot een verhoogde kans op koortsstuipen, maar niet op afebriele aanvallen, epilepsie of permanente neurologische schade. Voorheen werd gedacht dat vaccinatie de oorzaak was van bijvoorbeeld het Dravet syndroom. Dit syndroom debuteerde namelijk relatief vaak na vaccinatie.


Het tijdschrift kunt u hieronder openen.

Epilepsie, periodiek voor professionals (maart 2013)