Epilepsie, periodiek voor professionals december 2012

Actueel

Toelating tot het onderwijs van kinderen met een medische hulpbehoefte

Jaques Dijkgraaf en Roel Sarneel

Aan het eind van 2011 stond in het decembernummer van Episcoop (het voorlichtingmagazine van het Nationaal Epilepsie Fonds en Epilepsie Vereniging Nederland) een verhaal over Jayden, een peuter van drie jaar die aanvallen krijgt en medicijnen moet slikken. Zijn ouders melden hem aan bij een kinderdagverblijf, maar daar wordt Jayden niet toegelaten. Medicijnen toedienen wordt als ‘medische handeling’ gezien en het kinderdagverblijf heeft geen medewerkers in dienst die bevoegd zijn tot het toedienen van medicatie.


Wetenschappelijk onderzoek

Diepe hersenstimulatie in absence epilepsie

Annika Lüttjohann, Mehrnoush Zobeiri en Gilles van Luijtelaar

Diepe hersenstimulatie is een veelbelovende nieuwe therapievorm voor een groot aantal neurologische aandoeningen waaronder epilepsie. Binnen het Nederlandse Consortium ‘BrainGain’ wordt gezocht naar optimale stimulatieprotocollen en wordt geprobeerd de mechanismes van diepe hersenstimulatie beter in kaart te brengen. Hier een exemplarisch overzicht van resultaten behorend bij verschillende types van stimulatie.


Absence epilepsie bij kinderen, gegeneraliseerd of niet?

Pauly Ossenblok, Petra van Houdt, Bert Kornips en Gilles van Luijtelaar

Het is inmiddels ‘common knowledge’ dat bilateraal synchrone piekgolfcomplexen, die typisch zijn voor kinderen met absence epilepsie, een corticale oorsprong hebben. Hier een verslag van een onderzoek naar mogelijke verschillen in het epileptische netwerk waarin piekgolfcomplexen worden opgewekt van kinderen met absence epilepsie. Identificatie van de verschillen zou kunnen bijdragen aan een betere classificatie van deze vorm van gegeneraliseerde epilepsie.


Historische wetenswaardigheden

Van vasten naar vetten: het ketogeen dieet als behandeling bij epilepsie

Willy Renier en Paul Eling

Epilepsie is door de eeuwen heen beschouwd als een ernstige en mysterieuze aandoening, waar nauwelijks kruid tegen gewassen was. Vele soorten behandelingen zijn uitgeprobeerd. Eén daarvan richt zich op de voeding. Het ketogeen dieet is gebaseerd op de vroegere vastenkuur.


Verantwoorde epilepsiezorg

Anti-epileptica afbouw na epilepsiechirurgie bij kinderen kan eerder

Kim Boshuisen en Kees Braun

Anti-epileptica worden vaak onnodig lang gecontinueerd na epilepsiechirurgie bij kinderen. Uit een groot retrospectief multicentrisch Europees onderzoek dat door het Nationaal Epilepsie Fonds werd gesubsidieerd bleek dat bij kinderen vroeg afbouwen veilig was. De lange termijn aanvalsvrijheid was niet afhankelijk van het moment waarop het afbouwen begon. Met sneller afbouwen van medicatie weten we eerder of de operatie succesvol was en kan bij een groot aantal kinderen onnodige en langdurige blootstelling aan medicijnen worden voorkomen.


Proefschriftbesprekingen

Globale hersenveranderingen bij focale epilepsie

Rick Dijkhuizen

Op 18 september 2012 promoveerde Wim Otte op het proefschrift ‘White Matter Integrity and Cerebral Network Topology in Focal Epilepsy’ aan de Universiteit Utrecht. Steeds meer MRI-studies laten zien dat focale epilepsie globale afwijkingen te zien geeft in grijze en witte stof op afstand van de epileptogene zone. De oorzaak hiervan en hoe deze afwijkingen zich verder ontwikkelen is nog niet duidelijk.