Epilepsie, periodiek voor professionals maart 2012

Actueel

De gevolgen van nieuwe regels voor autorijden met epilepsie

Gerrit-Jan de Haan

De regels voor autorijden met een aandoening worden geregeld bijgesteld. Dat gebeurt vaak als er nieuwe ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld als regels versoepeld kunnen worden. De laatste wijziging voor mensen met epilepsie was het invoeren van code 100/101. Dit is een aanscherping, die vooral gevolgen heeft voor mensen die beroepsmatig autorijden. Het is de vraag of de verkeersveiligheid ermee gebaat is.


Wetenschappelijk onderzoek

Stimulatie van de nuvleus anterior van de thalamus bij epilepsie

Veerle Visser-Vandewalle

Naar aanleiding van een recent uitgevoerde trial waarin de effecten van stimulatie van de nucleus anterior van de thalamus geëvalueerd werden bij patiënten lijdend aan refractaire epilepsie, heeft deze therapie een CE-markering gekregen. Op 14 november 2011 werd voor de eerste maal in Nederland een patiënt lijdend aan epilepsie middels diepe hersenstimulatie behandeld. Het protocol van deze behandeling wordt hier besproken.


Verantwoorde epilepsiezorg

Trilogie: 'Goede zorg voor mensen met epilepsie: van Toeval naar Plan'

Ton Tempels en Theo Heisen

De Epilepsie Vereniging Nederland heeft een visie onder woorden gebracht op de epilepsiezorg in Nederland: ‘Goede zorg voor mensen met epilepsie: van Toeval naar Plan’. Hier vindt u twee van de drie bijdragen: ‘Visie op goede zorg vanuit patiëntenperspectief ’ en ‘De epilepsieconsulent’. Het laatste deel van de ‘trilogie’ zult u in het volgende nummer van ‘Epilepsie. Periodiek voor professionals’ aantreffen.


Visie op goede zorg vanuit patiëntenperspectief

Ton Tempels en Theo Heisen

De zorg voor mensen met een chronische aandoening is aan het veranderen. Enerzijds moet vanwege de stijgende kosten en het toenemend aantal mensen met een chronische aandoening ‘anders’ met het zorgaanbod worden omgegaan, anderzijds wordt ingezien dat goede behandeling alleen tot stand komt wanneer de patiënt toegerust is en zich

verantwoordelijk voelt voor de zorg die hem geboden wordt.


De epilepsieconsulent

Ton Tempels en Theo Heisen

Er is een nieuwe functie gecreëerd, te weten: de epilepsieconsulent. Deze functie is gebaseerd op de veranderende visie op de epilepsiezorg. De epilepsieconsulent is coach en geen behandelaar en neemt daarmee een unieke plaats in in het traject van diagnostiek en behandeling van mensen met epilepsie. In het navolgende een overzicht van de doelstellingen en ontwikkelingen ten aanzien van deze functie.


Proefschriftbesprekingen

Febriele convulsies leiden tot functioneel veranderde GABAA receptoren

Ann Swijsen, Jean-Michel Rigo en Govert Hoogland

Op 7 juli 2011 promoveerde Ann Swijsen aan de Universiteit van Hasselt op haar proefschrift ‘The role of ligand-gated ion channels after early-life febrile seizures’1. In een diermodel werd het lange termijn effect van febriele convulsies op GABAA receptoren in de hippocampale gyrus dentatus gemeten2.


MRI en MR spectroscopie van dierexperimentele epileptogonese

Kees Braun

Op 21 april 2011 promoveerde Pieter van Eijsden aan de Universiteit van Utrecht op zijn proefschrift ‘Connectivity and Neurotransmission in Experimental Epileptogenesis’1. Met hoge resolutie in vivo Magnetische Resonantie-technieken werden witte stofafwijkingen en veranderingen in hippocampale neurotransmitters gekarakteriseerd in een diermodel voor temporaalkwab epilepsie.


Forum

De methodologische kwaliteit van economische evaluaties

Reina de Kinderen, Silvia Evers, Danielle Lambrechts en Marian Majoie

Economische evaluaties spelen meer en meer een belangrijke rol bij de besluitvorming van de overheid. Omdat invloedrijke beslissingen afhankelijk zijn van deze economische evaluaties, is het van belang dat de kwaliteit onbetwistbaar is. Op basis van de beschikbare literatuur hebben we gekeken naar de methodologische kwaliteit van economische evaluaties binnen epilepsieonderzoek.


Het tijdschrift kunt u hieronder openen

Epilepsie, periodiek voor professionals (maart 2012)