Nieuws

Resective Epilepsy Surgery, QUality of life and Economic Evaluation (RESQUE study)

Dit betreft een gecombineerde neurologie/neurochirurgie prospectieve cohortstudie naar de kosteneffectiviteit van epilepsiechirurgie.

Duur: 2019-2022. 

Affiliaties: MUMC+, Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe Maastricht UMC, AUMC.

Contactpersoon: Sjuul Kellenaers julia.kellenaers@mumc.nl