Diagnostiek en behandeling

De nieuwe richtlijn Epilepsie vindt u op: http://epilepsie.neurologie.nl.


Rijgeschiktheid

Kijk voor voor de meest recente informatie op de website van EpilepsieNL. Samen met het CBR houdt EpilepsieNL deze informatie up-to-date na wetswijzigingen. De regels en procedure bij het CBR staan uitgebreid beschreven in de patiëntenfolder Epilepsie en rijgeschiktheid. 

De wettekst van de Regeling eisen geschiktheid 2000 staat in paragraaf 7.2.

Informatie voor artsen is te vinden op de site van het CBR. 


Handboek Nervus Vagus Stimulatie

Klik hier voor het handboek Nervus Vagus Stimulatie (NVS) en meer informatie over de Landelijke Werkgroep NVS.


Nederlandse ILAE-classificatie 2017

Klik hier om het bestand te openen.