Liga lidmaatschap

Nederlandse Liga tegen Epilepsie 

Als professional merkt u dagelijks dat uw vak in beweging is. Vakinhoudelijk, maar zeker ook in de omgeving waarin u met die kennis en ervaring aan het werk bent. De inbreng van de overheid en de medische maatschappelijke veranderingen in de epilepsiezorg vragen aandacht. U wilt op de hoogte blijven en uw vak goed uitoefenen. 

Nederland kent één beroepsvereniging die in de volle breedte van de epilepsiezorg actief is: de Nederlandse Liga tegen Epilepsie. Dit is de nationale afdeling van de International League Against Epilepsy (ILAE) die de epilepsiezorg in internationaal verband stimuleert. Eén van de speerpunten van de Liga is het stimuleren van en informeren over de zorg bij epilepsie en het wetenschappelijk epilepsieonderzoek. De Liga slaat daarbij een brug tussen praktijk en wetenschap.  

Verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, neurologen, kinderartsen, psychologen, neurochirurgen en andere professionals binnen de epilepsiezorg hebben de weg naar de Liga inmiddels gevonden.

 

Vakblad 'Epilepsie, periodiek voor professionals'

Een informatief vakblad met o.a. wetenschappelijk onderzoek, psychosociale aspecten van epilepsie en data van congressen en evenementen. Ligaleden ontvangen het blad vier maal per jaar. 

  

Inspiratie 

'De Liga biedt mij de mogelijkheid om mijn passie voor mijn vak met collega-professionals te delen.'

 

Netwerk 
'De contacten met anderen verrijken me. Ik vind het belangrijk aangesloten te zijn bij een platform dat als enige in Nederland actief is over de volle breedte van de epilepsiewereld.'

 

Kennis 
'De Liga is voor mij de plek om mijn kennis op het terrein van epilepsie te verdiepen en bij te houden.'

 

Website www.epilepsieliga.nl

Actuele informatie over alles in de epilepsiezorg. 

 

Nationaal Epilepsie Symposium 

Het tweejaarlijkse symposium over een actueel thema dat leeft in de epilepsiezorg georganiseerd in samenwerking met het Epilepsiefonds. Als Liga-lid krijgt u korting.

 

Commissies en werkgroepen
De commissies en werkgroepen vormen het kloppend hart van de Liga.

  • Sectie Wetenschappelijk Onderzoek
  • Netwerk Epilepsie Zorg (NEZ)
  • Werkgroep Nervus Vagus Stimulatie


Korting

Als lid van de Liga krijgt u korting op diverse publicaties:

  • Epilepsia 
  • Epilepsy Research
  • Epileptic Disorders
  • Seizures
  • Epilepsy & Behavior

 

Aanmelding voor lidmaatschap van de Liga

De Liga verwelkomt graag nieuwe leden. Bent u beroepsmatig werkzaam in de epilepsiezorg, dan zult u de Liga als een inspiratiebron ervaren. Als student of assistent in opleiding (AIO) bent u ook welkom.

Download hier het aanmeldingsformulier. De gegevens die u invult op het aanmeldingsformulier worden gedeeld met de ILAE (Verenigde Staten). Indien u niet wilt dat uw gegevens bij de ILAE worden bewaard, kunt u dit doorgeven aan info@epilepsieliga.nl. Daarmee ziet u af van eventuele voordelen van het Ligalidmaatschap met betrekking tot internationale initiatieven en/of publicaties. 

Klik hier...